لیست قیمت

لیست قیمت مهر 1400 محصولات روشنایی رسام

قیمت محصولات روشنایی رسام خرداد 1401
قیمت محصولات روشنایی رسام خرداد 1401

لیست قیمت مهر 1400 محصولات روشنایی رسام: شرکت رسام علاوه برتولید چراغهای ال ای دی با تنوع و کیفیت بالا قابل رقابت با نمونه های خارجی و دارای استانداردهای تعریف شده

قادر به ساخت چراغهای سفارشی بنا به درخواست مشتریان گرامی می باشد.

شرکت رسام تولید کننده چراغهای دفنی ، دیواری دکوراتیو ، قاب هالوژن ، پارکتی ، والواشر ، نمای ساختمان، درختی، و پروژکتور می باشد.

کلیه محصولات دارای 2 سال گارانتی می باشد.

لیست قیمت مهر 1400 محصولات روشنایی رسام

 

لیست قیمت مهر 1400 محصولات روشنایی رسام

تعداد در کارتن

تصویر

تعداد

در کارتن

قیمت فروش )تومان(

رنگ بدنه

 نام محصول

ردیف

دکوراتیو مربع یکطرفه 

 

 

 

دکوراتیو مربع یکطرفه 

 

 

 

50

 

76.000

 

سفید

دکوراتیو مربع یکطرفه 

)   لنز محدب(

RL 201-1 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

دکوراتیو مربع یکطرفه 

50

76.000

 

مشکی

دکوراتیو مربع یکطرفه 

 

 

50

 

76.000

 

 

کروم

 

 

دکوراتیو مربع دوطرفه مشکلی

 

دکوراتیو مربع دوطرفه

50

 

88.000

 

سفید

 

دکوراتیو مربع دوطرفه

)   لنز محدب(

RL 201-2 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

دکوراتیو مربع دوطرفه مشکلی

50

 

88.000

 

مشکی

دکوراتیو مربع دوطرفه مشکلی

 

 

50

 

88.000

 

کروم

 

 

دکوراتیو لوله ای یکطرفه کروم

دکوراتیو لوله ای یکطرفه سفید

50

 

72.000

 

سفید

دکوراتیو لوله ای

یکطرفه

)   لنز تخت(

RL 202-1 کد

3

دکوراتیو لوله ای یکطرفه مشکی

50

 

 

72.000

 

 

مشکی

دکوراتیو لوله ای یکطرفه کروم

50

 

72.000

 

کروم

 

 

 

 

نمونه نور دکوراتیو لولهای دوطرفه

دکوراتیو لولهای دوطرفه سفید

50

 

 

84.000

 

 

 

سفید

 

 

دکوراتیو لولهای دوطرفه

)   لنز تخت(

RL 202-2 کد

 

4

دکوراتیو لولهای دوطرفه مشکی

50

 

84.000

 

مشکی

دکوراتیو لولهای دوطرفه کروم

50

84.000

کروم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکوراتیو لوله ای یکطرفه

دکوراتیو لولهای  یکطرفه سفید

50

 

 

80.000

 

 

سفید

دکوراتیو لولهای

یکطرفه

)   لنز محدب(

RL 202-1 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

دکوراتیو لولهای یکطرفه مشکی

50

 

80.000

 

مشکی

دکوراتیو لوله ای یکطرفه کروم

50

 

80.000

 

کروم

 

 

 

 

نمونه نور دکوراتیو لوله ای دوطرفه

دکوراتیو لوله ای دوطرفه سفید

50

92.000

سفید

 

دکوراتیو لولهای دوطرفه

)   لنز محدب(

RL 202-2 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

دکوراتیو لوله ای دوطرفه مشکی

50

92.000

مشکی

دکوراتیو لوله ای دوطرفه کروم

50

92.000

کروم

 

 

دکوراتیو مربع 90 درجه دو طرفه سفید

50

94.000

سفید

 

دکوراتیو

مربع 90 درجه دو طرفه

) لنز تخت(

RL 203-2 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

دکوراتیو مربع 90 درجه دو طرفه مشکی

50

 

94.000

 

مشکی

دکوراتیو مربع 90 درجه دو طرفه کروم

50

 

94.000

 

کروم

 

 

 

نمونه نور دکوراتیو مربع 90 درجه چهار طرفه

 

دکوراتیو مربع 90 درجه چهار طرفه سفید

50

 

118.000

 

سفید

دکوراتیو

مربع 90 درجه چهار طرفه

) لنز  تخت(

RL 203-4 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

دکوراتیو مربع 90 درجه چهار طرفه مشکی

50

 

118.000

 

مشکی

دکوراتیو مربع 90 درجه چهار طرفه کروم

50

 

118.000

 

کروم

 

 

 

دکوراتیو مربع 90 درجه دو طرفه لنز محدب کروم

 

دکوراتیو مربع 90 درجه دو طرفه لنز محدب سفید

50

 

102.000

 

سفید

دکوراتیو

مربع 90 درجه دو طرفه

) لنز محدب(

RL 203-2 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

دکوراتیو مربع 90 درجه دو طرفه لنز محدب مشکی

50

102.000

 

مشکی

دکوراتیو مربع 90 درجه دو طرفه لنز محدب کروم

50

 

102.000

 

کروم

 

دکوراتیو مربع 90 درجه       چهار طرفه لنز محدب کروم

 

 

 

دکوراتیو مربع 90 درجه       چهار طرفه لنز محدب سفید

50

 

130.000

 

سفید

دکوراتیو

مربع 90 درجه       چهار طرفه

) لنز محدب(

RL 203-4 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

دکوراتیو مربع 90 درجه       چهار طرفه لنز محدب مشکی

50

130.000

مشکی

دکوراتیو مربع 90 درجه       چهار طرفه لنز محدب کروم

50

 

130.000

 

کروم

 

دکوراتیو گرد چهارطرفه لوله کوتاه لنز تخت کرومدکوراتیو گرد چهارطرفه لوله کوتاه لنز تخت سفید

50

 

112.000

 

سفید

دکوراتیو گرد

چهارطرفه لوله کوتاه

) لنز تخت(

RL 204- کد

 

دکوراتیو گرد چهارطرفه لوله کوتاه لنز تخت مشکی

50

 

112.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد چهارطرفه لوله کوتاه لنز تخت کروم

50

 

112.000

 

کروم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه نور دکوراتیو گرد چهارطرفه لوله کوتاه لنز محدب

 

 

دکوراتیو گرد چهارطرفه لوله کوتاه لنز محدب سفید

50

 

128.000

 

سفید

دکوراتیو گرد

چهارطرفه لوله کوتاه

) لنز محدب(

RL 204-4 کد

 

دکوراتیو گرد چهارطرفه لوله کوتاه لنز محدب مشکی

50

 

128.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد چهارطرفه لوله کوتاه لنز محدب کروم

50

 

128.000

 

کروم

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه نور دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز تخت

 

دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز تخت سفید

50

 

78.000

 

سفید

دکوراتیو

گرد

یک طرفه

لوله بلند

) لنز تخت(

RL 204-1 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز تخت مشکی

50

 

78.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز تخت کروم

50

 

78.000

 

کروم

 

 

 

 

نمونه نور دکوراتیو گرد دوطرفه لوله بلند لنز تخت

 

دکوراتیو گرد دوطرفه لوله بلند لنز تخت سفید

50

 

88.000

 

سفید

دکوراتیو

گرد

دوطرفه

لوله بلند

) لنز تخت(

RL 204-2 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

دکوراتیو گرد دوطرفه لوله بلند لنز تخت مشکی

50

88.000

مشکی

دکوراتیو گرد دوطرفه لوله بلند لنز تخت کروم

50

 

88.000

 

کروم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکوراتیو گرد سه طرف لوله بلند لنز تخت سفید

50

 

106.000

 

سفید

دکوراتیو

گرد

سه طرفه

لوله بلند

) لنز تخت(

RL 204-3 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

دکوراتیو گرد سه طرف لوله بلند لنز تخت مشکی

50

 

106.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد سه طرف لوله بلند لنز تخت کروم

50

 

106.000

 

کروم

 

 

 

نمونه نور دکوراتیو گرد چهار طرفه لوله بلند لنز تخت

دکوراتیو گرد چهار طرفه لوله بلند لنز تخت سفید

50

 

128.000

 

سفید

دکوراتیو

گرد

چهارطرفه

لوله بلند

) لنز تخت(

RL 204-4 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

دکوراتیو گرد چهار طرفه لوله بلند لنز تخت مشکی

50

 

128.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد چهار طرفه لوله بلند لنز تخت کروم

50

 

128.000

 

کروم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نور نمونه دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز محدب

 

 

 

دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز محدب سفید

50

86.000

سفید

دکوراتیو

گرد

یک طرفه

لوله بلند

) لنز محدب(

RL 204-1 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز محدب مشکی

50

 

86.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز محدب کروم

50

 

86.000

 

کروم

 

 

 

 

نمونه نور دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز محدب

 

 

دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز محدب سفید

50

 

100.000

 

سفید

دکوراتیو

گرد

دوطرفه

لوله بلند

) لنز محدب(

RL 204-2 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز محدب مشکی

50

 

100.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز محدب کروم

50

 

100.000

 

کروم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکوراتیو گرد سه طرفه لوله بلند لنز محدب سفید

50

 

120.000

 

سفید

دکوراتیو

گرد

سه طرفه

لوله بلند

) لنز محدب(

RL 204-3 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

دکوراتیو گرد سه طرفه لوله بلند لنز محدب مشکی

50

 

120.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد سه طرفه لوله بلند لنز محدب کروم

50

 

120.000

 

کروم

 

 

 

 

 

 

نمونه نور دکوراتیو گرد چهار طرفه لنز محدب

 

دکوراتیو گرد چهار طرفه لنز محدب سفید

50

 

136.000

 

سفید

دکوراتیو

گرد

چهارطرفه

لوله بلند

) لنز محدب(

RL 204-4 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

دکوراتیو گرد چهار طرفه لنز محدب مشکی

50

 

136.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد چهار طرفه لنز محدب کروم

50

 

136.000

 

 

کروم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکوراتیو گرد چهار طرفه لنز تخت سفید

50

 

116.000

 

سفید

 

 

 

دکوراتیو گرد چهارطرفه

) لنز تخت(

RL 205-4 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

دکوراتیو گرد چهار طرفه لنز تخت مشکی

50

 

116.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد چهار طرفه لنز تخت کروم

50

 

116.000

 

 

کروم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکوراتیو گرد چهارطرفه لنز محدب سفید

50

128.000

 

سفید

دکوراتیو گرد

چهارطرفه

) لنز محدب(

RL 205-4 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

دکوراتیو گرد چهارطرفه لنز محدب مشکی

50

 

128.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد چهارطرفه لنز محدب کروم

50

 

128.000

 

 

کروم

 

 

 

 

 

 

 

 

چراغ دفنی 1 وات

50

110.000

استیل

دفنی گرد

1 وات

RL 101-CR کد

 

 

21

50

126.000

استیل

دفنی گرد

3 وات

RL 101-CR

 

 

22

 

چراغ دفنی چهار گوش یک وات

50

120.000

استیل

دفنی چهارگوش

1 وات

RL 101-SQ

 

 

23

50

136.000

استیل

دفنی چهارگوش

3 وات

RL 101-SQ

 

 

24

 

چراغ دفنی فرودگاهی یک جهته یک وات

50

128.000

استیل

دفنی فرودگاهی یک جهته

1 وات

RL 101-DR1

 

25

 

چراغ دفنی فرودگاهی دوجهته 1 وات

50

128.000

استیل

دفنی فرودگاهی   دوجهته

وات 1  RL 101-DR2

 

 

 

26

 

چراغ دفنی فرودگاهی چهار جهته یک وات

 

 

50

 

 

128.000

استیل

دفنی فرودگاهی   چهارجهته

وات 1  RL 101-DR4

 

 

 

27

 

دفنی گرد 3 وات

40

سفید و آفتابی 185.000

استیل

دفنی گرد

1*3 وات

RL 103-CR کد

 

 

 

28

رنگی 200.000

 

چراغ دفنی گرد 5 وات

40

سفید و آفتابی 255.000

استیل

دفنی گرد

1*5 وات

RL 105-CR کد

 

 

 

29

رنگی 275.000

 

قاب هالوژن رویه دایکاست کوچک سفید

200

12.200

سفید

 

 

قاب هالوژن دایکاست                 رویه کوچک

RL 301 کد

 

 

30

 

 

 

 

31

 

قاب هالوژن رویه دایکاست کوچک مشکی

200

12.200

مشکی

 

قاب هالوژن دایکاست رویه بزرگ سفید

100

13.600

سفید

 

قاب هالوژن دایکاست  رویه بزرگ

RL 302 کد

 

 

 

 

 

 

 

32

 

قاب هالوژن دایکاست رویه بزرگ مشکی

100

13.600

مشکی

 

پارکتی 3 و 5 سانتی

100

42.000

کروم

پارکتی 5/3 سانتی

RL 501       کد

 

 

 

33

 

پارکتی 5 و 2 سانتی

100

40.000

کروم

پارکتی 5/2 سانتی

RL 502       کد

 

 

 

34

 

پارکتی 3و5 سانتی

100

40.000

کروم

پارکتی 2 سانتی

RL 503       کد

 

 

 

35

 

لیزر خطی کیلومتری تبلیغاتی سبز

قیمت اصلی تومان1.299.000 بود.قیمت فعلی تومان1.250.000 است.
لیزر کیلومتری از لیزر های تبلیغاتی با برد بالا برای جلب توجه می باشد. این لیزر ها عمدتا در نوردهی سبز یا قرمز وجود دارند. جنس بدنه این لیزر از آلومینیوم می باشد و دارای دو عدد پایه جهت نصب روی زمین و اتصال به لیزر دارد. نحوه تامین انرژی آن به وسیله یک آداپتور 12 ولت یک آمپر می باشد و مصرف بسیار پایینی دارد. طول برد لیزر تا 10 کیلومتر می رسد که البته بیشتز بستگی به شرایط آب و هوا، ذرات معلق درهوا، مقدار رطوبت و ... دارد. قطر این لیزر در هنگام روشن بودن حدود 3 میلی متر است. دستگاه در برابر رطوبت و آب و باران به هیچ وجه مقاوم نمی باشد.

چراغ دکوراتیو 4 طرفه مودی

قیمت اصلی تومان186.000 بود.قیمت فعلی تومان179.000 است.
چراغ دکوراتیو چهار جهته مودی از چراغ های مناسب تزیینی بر روی دیوار مخصوصا در فضای بیرون می باشد. این محصول دارای یکسال ضمانت شرکت مودی در ادیسون کالا می باشد. رنگ بدنه در دو رنگ مشکی و سفید ساخته می شود. نوردهی این چراغ فقط در نور آفتابی تولید و عرضه می شود. جنس بدنه این چراغ از پلاستیک abs می باشد و و پایه پشتی آن از فلز می باشد. درون این چراغ از چهار عدد چیپ ال ای دی یک وات به همراه یک درایور ایزوله جهت تامین انرژی آن تعبیه شده است. بر روی هر چراغ یک عدد لنز کار شده که زاویه تابش 60 درجه را داراست. شار نوری این چراغ 320 لومن می باشد که بهره نوری 80 لومن بر وات را داراست. ابعاد این چراغ 7 در 5 سانتی متر می باشد.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

چراغ خواب شارژی رومیزی کریستال طرح ماه

قیمت اصلی تومان490.000 بود.قیمت فعلی تومان399.000 است.
چراغ خواب شارژی رومیزی کریستال طرح ماه با قابلیت شارژ و نوردهی سه حالت و امکان تنظیم شدت نور گزینه مناسبی برای کنار تخت خواب یا استفاده به عنوان چراغ رومیزی تزئینی میباشد. این چراغ شیک قابلیت تغییر رنگ به سه حالت مهتابی ، افتابی و استاندارد را دارد که با یک بار زدن دکمه لمسی آن چراغ روشن و به حالت آفتابی و با دوبار لمس دکمه آن چراغ مهتابی و با سه بار لمس آن نور چراغ استاندارد میشود . از دیگر قابلیت این چراغ این است که با لمس و نگه داشتن انگشت روی دکمه آن شدت نور را در هر سه حالت کم یا زیاد نمود علاوه بر طرح ماه این چراغ دو طرح بیضی و ستاره این چراغ در ادیسون کالا موجود میباشد. مدت زمان شارژ چراغ حدود 3 ساعت میباشد با هر بار شارژ کامل چراغ امکان نوردهی تا 12 ساعت وجود دارد. نوع درگاه ورودی برای شارژ چراغ typ c میباشد و به همراه چراغ یک عدد کابل شارژ typ c ارسال میگردد. بدنه این چراغ از جنس فلز به رنگ طلایی و قسمت رویه آن از جنس پلاستیک  کریستالی  شکل است.
بسته بندی این محصول کاملا محکم و وکیوم شده با فوم میباشد و محصولی بسیار شیک و زیبا برای هدیه دادن به عزیزان میباشد.

ریسه لامپ ضد آب 10 متری 20 سرپیچی

قیمت اصلی تومان620.000 بود.قیمت فعلی تومان585.000 است.
ریسه لامپ ضد آب 10 متری 20 سرپیچی یکی از کاربردیترین محصولات برای تزئین و نورپردازی فضاهای باز ، باغ ها ، جشن ها ، مراسم ها و ... میباشد. این ریسه لامپ دارای 20 عدد سرپیچ معمولی e27 میباشد که بر روی 10 متر کابل در فاصله هریک حدود نیم متر ، نصب شده است. کابل این ریسه لامپ دارای حلقه جهت عبور سیم مفتولی یا طناب برای استحکام کلی ریسه میباشد. کابل به کار رفته در این ریه لامپ در سایز 2*1 میباشد و جنس آن از مس میباشد. هر لامپی با سرپیچ استانداری (E27) را میتوان در این ریسه لامپ نصب کرد و محدودیتی در انتخاب لامپ برای این ریسه لامپ وجود ندارد. سرپیچ های این ریسه لامپ حداکثر توان تحمل 75 وات را دارند که تمامی سرپیچ ها ضد آب میباشد . با توجه به ضد آب بودن محصول امکان استفاده این ریسه لامپ در فضای باز و معرض باران وجود دارد. این ریسه لامپ دارای 2 شاخه معمولی برق در ابتدا و آخر ریسه لامپ یک عدد پریز ضد آب متصل شده تا امکان اضافه کردن ریسه لامپ بعدی نیز وجود داشته باشد تا طول آن افزایش یابد و به اندازه دلخواه برسد.  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *