لیست قیمت

لیست قیمت مهر 1400 محصولات روشنایی رسام

قیمت محصولات روشنایی رسام خرداد 1401
قیمت محصولات روشنایی رسام خرداد 1401

لیست قیمت مهر 1400 محصولات روشنایی رسام: شرکت رسام علاوه برتولید چراغهای ال ای دی با تنوع و کیفیت بالا قابل رقابت با نمونه های خارجی و دارای استانداردهای تعریف شده

قادر به ساخت چراغهای سفارشی بنا به درخواست مشتریان گرامی می باشد.

شرکت رسام تولید کننده چراغهای دفنی ، دیواری دکوراتیو ، قاب هالوژن ، پارکتی ، والواشر ، نمای ساختمان، درختی، و پروژکتور می باشد.

کلیه محصولات دارای 2 سال گارانتی می باشد.

لیست قیمت مهر 1400 محصولات روشنایی رسام

 

لیست قیمت مهر 1400 محصولات روشنایی رسام

تعداد در کارتن

تصویر

تعداد

در کارتن

قیمت فروش )تومان(

رنگ بدنه

 نام محصول

ردیف

دکوراتیو مربع یکطرفه 

 

 

 

دکوراتیو مربع یکطرفه 

 

 

 

50

 

76.000

 

سفید

دکوراتیو مربع یکطرفه 

)   لنز محدب(

RL 201-1 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

دکوراتیو مربع یکطرفه 

50

76.000

 

مشکی

دکوراتیو مربع یکطرفه 

 

 

50

 

76.000

 

 

کروم

 

 

دکوراتیو مربع دوطرفه مشکلی

 

دکوراتیو مربع دوطرفه

50

 

88.000

 

سفید

 

دکوراتیو مربع دوطرفه

)   لنز محدب(

RL 201-2 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

دکوراتیو مربع دوطرفه مشکلی

50

 

88.000

 

مشکی

دکوراتیو مربع دوطرفه مشکلی

 

 

50

 

88.000

 

کروم

 

 

دکوراتیو لوله ای یکطرفه کروم

دکوراتیو لوله ای یکطرفه سفید

50

 

72.000

 

سفید

دکوراتیو لوله ای

یکطرفه

)   لنز تخت(

RL 202-1 کد

3

دکوراتیو لوله ای یکطرفه مشکی

50

 

 

72.000

 

 

مشکی

دکوراتیو لوله ای یکطرفه کروم

50

 

72.000

 

کروم

 

 

 

 

نمونه نور دکوراتیو لولهای دوطرفه

دکوراتیو لولهای دوطرفه سفید

50

 

 

84.000

 

 

 

سفید

 

 

دکوراتیو لولهای دوطرفه

)   لنز تخت(

RL 202-2 کد

 

4

دکوراتیو لولهای دوطرفه مشکی

50

 

84.000

 

مشکی

دکوراتیو لولهای دوطرفه کروم

50

84.000

کروم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکوراتیو لوله ای یکطرفه

دکوراتیو لولهای  یکطرفه سفید

50

 

 

80.000

 

 

سفید

دکوراتیو لولهای

یکطرفه

)   لنز محدب(

RL 202-1 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

دکوراتیو لولهای یکطرفه مشکی

50

 

80.000

 

مشکی

دکوراتیو لوله ای یکطرفه کروم

50

 

80.000

 

کروم

 

 

 

 

نمونه نور دکوراتیو لوله ای دوطرفه

دکوراتیو لوله ای دوطرفه سفید

50

92.000

سفید

 

دکوراتیو لولهای دوطرفه

)   لنز محدب(

RL 202-2 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

دکوراتیو لوله ای دوطرفه مشکی

50

92.000

مشکی

دکوراتیو لوله ای دوطرفه کروم

50

92.000

کروم

 

 

دکوراتیو مربع 90 درجه دو طرفه سفید

50

94.000

سفید

 

دکوراتیو

مربع 90 درجه دو طرفه

) لنز تخت(

RL 203-2 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

دکوراتیو مربع 90 درجه دو طرفه مشکی

50

 

94.000

 

مشکی

دکوراتیو مربع 90 درجه دو طرفه کروم

50

 

94.000

 

کروم

 

 

 

نمونه نور دکوراتیو مربع 90 درجه چهار طرفه

 

دکوراتیو مربع 90 درجه چهار طرفه سفید

50

 

118.000

 

سفید

دکوراتیو

مربع 90 درجه چهار طرفه

) لنز  تخت(

RL 203-4 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

دکوراتیو مربع 90 درجه چهار طرفه مشکی

50

 

118.000

 

مشکی

دکوراتیو مربع 90 درجه چهار طرفه کروم

50

 

118.000

 

کروم

 

 

 

دکوراتیو مربع 90 درجه دو طرفه لنز محدب کروم

 

دکوراتیو مربع 90 درجه دو طرفه لنز محدب سفید

50

 

102.000

 

سفید

دکوراتیو

مربع 90 درجه دو طرفه

) لنز محدب(

RL 203-2 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

دکوراتیو مربع 90 درجه دو طرفه لنز محدب مشکی

50

102.000

 

مشکی

دکوراتیو مربع 90 درجه دو طرفه لنز محدب کروم

50

 

102.000

 

کروم

 

دکوراتیو مربع 90 درجه       چهار طرفه لنز محدب کروم

 

 

 

دکوراتیو مربع 90 درجه       چهار طرفه لنز محدب سفید

50

 

130.000

 

سفید

دکوراتیو

مربع 90 درجه       چهار طرفه

) لنز محدب(

RL 203-4 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

دکوراتیو مربع 90 درجه       چهار طرفه لنز محدب مشکی

50

130.000

مشکی

دکوراتیو مربع 90 درجه       چهار طرفه لنز محدب کروم

50

 

130.000

 

کروم

 

دکوراتیو گرد چهارطرفه لوله کوتاه لنز تخت کرومدکوراتیو گرد چهارطرفه لوله کوتاه لنز تخت سفید

50

 

112.000

 

سفید

دکوراتیو گرد

چهارطرفه لوله کوتاه

) لنز تخت(

RL 204- کد

 

دکوراتیو گرد چهارطرفه لوله کوتاه لنز تخت مشکی

50

 

112.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد چهارطرفه لوله کوتاه لنز تخت کروم

50

 

112.000

 

کروم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه نور دکوراتیو گرد چهارطرفه لوله کوتاه لنز محدب

 

 

دکوراتیو گرد چهارطرفه لوله کوتاه لنز محدب سفید

50

 

128.000

 

سفید

دکوراتیو گرد

چهارطرفه لوله کوتاه

) لنز محدب(

RL 204-4 کد

 

دکوراتیو گرد چهارطرفه لوله کوتاه لنز محدب مشکی

50

 

128.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد چهارطرفه لوله کوتاه لنز محدب کروم

50

 

128.000

 

کروم

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه نور دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز تخت

 

دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز تخت سفید

50

 

78.000

 

سفید

دکوراتیو

گرد

یک طرفه

لوله بلند

) لنز تخت(

RL 204-1 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز تخت مشکی

50

 

78.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز تخت کروم

50

 

78.000

 

کروم

 

 

 

 

نمونه نور دکوراتیو گرد دوطرفه لوله بلند لنز تخت

 

دکوراتیو گرد دوطرفه لوله بلند لنز تخت سفید

50

 

88.000

 

سفید

دکوراتیو

گرد

دوطرفه

لوله بلند

) لنز تخت(

RL 204-2 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

دکوراتیو گرد دوطرفه لوله بلند لنز تخت مشکی

50

88.000

مشکی

دکوراتیو گرد دوطرفه لوله بلند لنز تخت کروم

50

 

88.000

 

کروم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکوراتیو گرد سه طرف لوله بلند لنز تخت سفید

50

 

106.000

 

سفید

دکوراتیو

گرد

سه طرفه

لوله بلند

) لنز تخت(

RL 204-3 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

دکوراتیو گرد سه طرف لوله بلند لنز تخت مشکی

50

 

106.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد سه طرف لوله بلند لنز تخت کروم

50

 

106.000

 

کروم

 

 

 

نمونه نور دکوراتیو گرد چهار طرفه لوله بلند لنز تخت

دکوراتیو گرد چهار طرفه لوله بلند لنز تخت سفید

50

 

128.000

 

سفید

دکوراتیو

گرد

چهارطرفه

لوله بلند

) لنز تخت(

RL 204-4 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

دکوراتیو گرد چهار طرفه لوله بلند لنز تخت مشکی

50

 

128.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد چهار طرفه لوله بلند لنز تخت کروم

50

 

128.000

 

کروم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نور نمونه دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز محدب

 

 

 

دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز محدب سفید

50

86.000

سفید

دکوراتیو

گرد

یک طرفه

لوله بلند

) لنز محدب(

RL 204-1 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز محدب مشکی

50

 

86.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز محدب کروم

50

 

86.000

 

کروم

 

 

 

 

نمونه نور دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز محدب

 

 

دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز محدب سفید

50

 

100.000

 

سفید

دکوراتیو

گرد

دوطرفه

لوله بلند

) لنز محدب(

RL 204-2 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز محدب مشکی

50

 

100.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز محدب کروم

50

 

100.000

 

کروم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکوراتیو گرد سه طرفه لوله بلند لنز محدب سفید

50

 

120.000

 

سفید

دکوراتیو

گرد

سه طرفه

لوله بلند

) لنز محدب(

RL 204-3 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

دکوراتیو گرد سه طرفه لوله بلند لنز محدب مشکی

50

 

120.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد سه طرفه لوله بلند لنز محدب کروم

50

 

120.000

 

کروم

 

 

 

 

 

 

نمونه نور دکوراتیو گرد چهار طرفه لنز محدب

 

دکوراتیو گرد چهار طرفه لنز محدب سفید

50

 

136.000

 

سفید

دکوراتیو

گرد

چهارطرفه

لوله بلند

) لنز محدب(

RL 204-4 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

دکوراتیو گرد چهار طرفه لنز محدب مشکی

50

 

136.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد چهار طرفه لنز محدب کروم

50

 

136.000

 

 

کروم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکوراتیو گرد چهار طرفه لنز تخت سفید

50

 

116.000

 

سفید

 

 

 

دکوراتیو گرد چهارطرفه

) لنز تخت(

RL 205-4 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

دکوراتیو گرد چهار طرفه لنز تخت مشکی

50

 

116.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد چهار طرفه لنز تخت کروم

50

 

116.000

 

 

کروم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکوراتیو گرد چهارطرفه لنز محدب سفید

50

128.000

 

سفید

دکوراتیو گرد

چهارطرفه

) لنز محدب(

RL 205-4 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

دکوراتیو گرد چهارطرفه لنز محدب مشکی

50

 

128.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد چهارطرفه لنز محدب کروم

50

 

128.000

 

 

کروم

 

 

 

 

 

 

 

 

چراغ دفنی 1 وات

50

110.000

استیل

دفنی گرد

1 وات

RL 101-CR کد

 

 

21

50

126.000

استیل

دفنی گرد

3 وات

RL 101-CR

 

 

22

 

چراغ دفنی چهار گوش یک وات

50

120.000

استیل

دفنی چهارگوش

1 وات

RL 101-SQ

 

 

23

50

136.000

استیل

دفنی چهارگوش

3 وات

RL 101-SQ

 

 

24

 

چراغ دفنی فرودگاهی یک جهته یک وات

50

128.000

استیل

دفنی فرودگاهی یک جهته

1 وات

RL 101-DR1

 

25

 

چراغ دفنی فرودگاهی دوجهته 1 وات

50

128.000

استیل

دفنی فرودگاهی   دوجهته

وات 1  RL 101-DR2

 

 

 

26

 

چراغ دفنی فرودگاهی چهار جهته یک وات

 

 

50

 

 

128.000

استیل

دفنی فرودگاهی   چهارجهته

وات 1  RL 101-DR4

 

 

 

27

 

دفنی گرد 3 وات

40

سفید و آفتابی 185.000

استیل

دفنی گرد

1*3 وات

RL 103-CR کد

 

 

 

28

رنگی 200.000

 

چراغ دفنی گرد 5 وات

40

سفید و آفتابی 255.000

استیل

دفنی گرد

1*5 وات

RL 105-CR کد

 

 

 

29

رنگی 275.000

 

قاب هالوژن رویه دایکاست کوچک سفید

200

12.200

سفید

 

 

قاب هالوژن دایکاست                 رویه کوچک

RL 301 کد

 

 

30

 

 

 

 

31

 

قاب هالوژن رویه دایکاست کوچک مشکی

200

12.200

مشکی

 

قاب هالوژن دایکاست رویه بزرگ سفید

100

13.600

سفید

 

قاب هالوژن دایکاست  رویه بزرگ

RL 302 کد

 

 

 

 

 

 

 

32

 

قاب هالوژن دایکاست رویه بزرگ مشکی

100

13.600

مشکی

 

پارکتی 3 و 5 سانتی

100

42.000

کروم

پارکتی 5/3 سانتی

RL 501       کد

 

 

 

33

 

پارکتی 5 و 2 سانتی

100

40.000

کروم

پارکتی 5/2 سانتی

RL 502       کد

 

 

 

34

 

پارکتی 3و5 سانتی

100

40.000

کروم

پارکتی 2 سانتی

RL 503       کد

 

 

 

35

 

مهتابی ال ای دی 70 وات مکس

تومان147.800تومان155.000
مهتابی ال ای دی 70 وات مکس یکی از محصولات تولیدی شرکت «مکس» (max) است که تحت عنوان مدل «HT3003L» به بازار عرضه می‌شود. این مهتابی راندمان بالایی دارد و بیشترین مقدار انرژی مصرفی را صرف تولید نور می‌کند؛ ازاین‌رو حرارت تولیدی کمی دارد. به دلیل مشکلات ناشی از حمل و نقل حداقل فروش این نوع محصول 5 عدد می باشد. این مهتابی در دو نوع جنس رویه طلق مات و شفاف تولید شده است . مهتابی ها با طلق مات نور کمتری را نسبت به مهتابی ها با طلق شفاف عبور میدهند اما مزیت آنها نور یکدست و کاملا یکنواخت آنها نسبت به طلق شفاف میباشد. ما پیشنهاد میکنیم مهتابی ها با طلق مات مناسب برای استفاده بر روی هر نوع دیواری است مهتابی با طلق شفاف مناسب برای استفاده در سقف ها میباشد
جنس بدنه پشتی این مهتابی آلومینیوم میباشد جنس طلق روی این مهتابی از جنس پلی کربنات بوده و در مقابل نور و گرما مقاوم بوده و تغییر رنگ نمی دهد  دلیل استفاده  از این طلق این که شدت نور را می کاهند تا چشم ها در مدت طولانی خسته نشود . از این محصول در تمامی مکان های تجاری، مسکونی(اتاق خواب و نشیمن)، اداری، یا راهرو بیمارستان ها و… می توان استفاده کرد. این مهتابی با برق شهر روشن میشود ونیازی به تهیه ترانس و یا درایور ندارد .

پروژکتور ال ای دی 50 وات ای لایت (Alite)

تومان174.000
پروژکتور ال ای دی مارک ای لایت از سری نورافکن های پر فروش بازار ایران است که به دلیل قیمتی مناسب با نوردهی متوسط توانسته رضایت مشتری های ارجمند را کسب کند. این پروژکتور ها از نوع LED SMD است که دارای توان 50 وات می باشد. پروژکتور ال ای دی 50 وات ای لایت نوردهی پخش دارد و مناسب فضای خارجی می باشد. این پروژکتور دارای گواهینامه IP66 است و به لطف عایق بندی خوب می توان به راحتی در فضای خارجی بدون آسیب دیدن در برابر باران و همچنین گرد و خاک از آن استفاده کرد. از دیگر مزیت این نوع پروژکتور طول عمر بالای آن است و همچنین دارای رده انرژی A+ می باشد. این پروژکتور از سری پروژکتور های LED SMD با چیپ های ال ای دی  2835 است که بازدهی خوبی دارد. بدنه این پروژکتور از آلومینیوم است و به راحتی انتقال گرما از صفحه ال ای دی اس ام دی صورت می گیرد. از این محصول در تمامی مکان های تجاری، مسکونی(حیاط و فضای خارجی)، اداری، یا راهرو بیمارستان ها و… می توان استفاده کرد. این پروژکتور با برق شهری کار میکند و نیازی به تهیه ترانس یا درایور نیست همچنین دارای سیم ارت نیز می باشد. این محصول دارای پایه جهت نصب با جوش یا پیچ و همچنین پیچ تنظیم پایه می باشد.

ریسه ال ای دی (LED) سوزنی 10 متری

تومان40.800تومان50.000
این ریسه ها از سری ریسه های تزیینی می باشد که پرطرفدار اند و ممکن است بار ها اطراف خود آن ها را دیده باشید. ریسه های ال ای دی سوزنی از جمله پرفروش ترین ریسه ها است که با قیمت مناسب و همچنین نور زیبا و خیره کننده باعث شده طرفدار های زیادی داشته باشد. این ریسه ها در رنگ بندی مختلفی وجود دارد آفتابی ، سفید ، صورتی و هفت رنگ و آبی و سبز و قرمز و بنفش و ... دارای کنترل تغییر حالت می باشد و دارای 8 حالت مختلف نورپردازی است. با برق شهر کار میکند ضمن آنکه مصرف بسیار پایین و طول عمر بسیار بالایی دارد. از این ریسه ها برای ساخت تونل های نور، اتاق خواب ،اطراف آیینه و قاب عکس ،جشن تولد  و..استفاده می شود. این ریسه ها کاملا ایمن هستند و محیط اطرافشان را گرم نمی‌کنند. قیمت آن ها نیز مناسب است. این ریسه دارای گواهینامه IP44 می باشد یعنی تا حدودی در برابر باران و رطوبت مقاوم است، اما اگر می خواهید آن را در فضای خارجی نصب کنید پیشنهاد ما ایزوله کردن ریموت یا استفاده از ریسه های 12 ولت یا باتری خور است.

ریسه ال ای دی طرح ستاره 3.5 متری

تومان36.000تومان38.000
این ریسه ها از سری ریسه های تزیینی می باشد که پرطرفدار اند و ممکن است بار ها اطراف خود آن ها را دیده باشید. ریسه های ال ای دی طرح دار از جمله ریسه های پر استفاده در اتاق خواب ها ، اتاق  بچه ،تزیینات داخلی خانه و... است. طول این ریسه ها 3.5 متر و دارای 20 عدد ال ای دی با طرح ستاره میباشد. این ریسه در نوردهی آفتابی و مهتابی و هفت رنگ تولید و عرضه می شوند. دارای کنترل تغییر حالت می باشد و دارای 8 حالت مختلف نورپردازی است. با برق شهر کار میکند ضمن آنکه مصرف بسیار پایین و طول عمر بسیار بالایی دارد. این ریسه ها کاملا ایمن هستند و محیط اطرافشان را گرم نمی‌کنند. قیمت آن ها نیز مناسب است. این ریسه دارای گواهینامه IP44 می باشد یعنی تا حدودی در برابر باران و رطوبت مقاوم است، اما اگر می خواهید آن را در فضای خارجی نصب کنید پیشنهاد ما ایزوله کردن ریموت یا استفاده از ریسه های 12 ولت یا باتری خور است. این ریسه در دو مدل مادگی دار و بدون مادگی موجود می باشد که مدل مادگی دار قابلیت متصل شدن به یکدیگر را دارد.  

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *