لیست قیمت

لیست قیمت مهر 1400 محصولات روشنایی رسام

قیمت محصولات روشنایی رسام خرداد 1401
قیمت محصولات روشنایی رسام خرداد 1401

لیست قیمت مهر 1400 محصولات روشنایی رسام: شرکت رسام علاوه برتولید چراغهای ال ای دی با تنوع و کیفیت بالا قابل رقابت با نمونه های خارجی و دارای استانداردهای تعریف شده

قادر به ساخت چراغهای سفارشی بنا به درخواست مشتریان گرامی می باشد.

شرکت رسام تولید کننده چراغهای دفنی ، دیواری دکوراتیو ، قاب هالوژن ، پارکتی ، والواشر ، نمای ساختمان، درختی، و پروژکتور می باشد.

کلیه محصولات دارای 2 سال گارانتی می باشد.

لیست قیمت مهر 1400 محصولات روشنایی رسام

 

لیست قیمت مهر 1400 محصولات روشنایی رسام

تعداد در کارتن

تصویر

تعداد

در کارتن

قیمت فروش )تومان(

رنگ بدنه

 نام محصول

ردیف

دکوراتیو مربع یکطرفه 

 

 

 

دکوراتیو مربع یکطرفه 

 

 

 

50

 

76.000

 

سفید

دکوراتیو مربع یکطرفه 

)   لنز محدب(

RL 201-1 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

دکوراتیو مربع یکطرفه 

50

76.000

 

مشکی

دکوراتیو مربع یکطرفه 

 

 

50

 

76.000

 

 

کروم

 

 

دکوراتیو مربع دوطرفه مشکلی

 

دکوراتیو مربع دوطرفه

50

 

88.000

 

سفید

 

دکوراتیو مربع دوطرفه

)   لنز محدب(

RL 201-2 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

دکوراتیو مربع دوطرفه مشکلی

50

 

88.000

 

مشکی

دکوراتیو مربع دوطرفه مشکلی

 

 

50

 

88.000

 

کروم

 

 

دکوراتیو لوله ای یکطرفه کروم

دکوراتیو لوله ای یکطرفه سفید

50

 

72.000

 

سفید

دکوراتیو لوله ای

یکطرفه

)   لنز تخت(

RL 202-1 کد

3

دکوراتیو لوله ای یکطرفه مشکی

50

 

 

72.000

 

 

مشکی

دکوراتیو لوله ای یکطرفه کروم

50

 

72.000

 

کروم

 

 

 

 

نمونه نور دکوراتیو لولهای دوطرفه

دکوراتیو لولهای دوطرفه سفید

50

 

 

84.000

 

 

 

سفید

 

 

دکوراتیو لولهای دوطرفه

)   لنز تخت(

RL 202-2 کد

 

4

دکوراتیو لولهای دوطرفه مشکی

50

 

84.000

 

مشکی

دکوراتیو لولهای دوطرفه کروم

50

84.000

کروم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکوراتیو لوله ای یکطرفه

دکوراتیو لولهای  یکطرفه سفید

50

 

 

80.000

 

 

سفید

دکوراتیو لولهای

یکطرفه

)   لنز محدب(

RL 202-1 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

دکوراتیو لولهای یکطرفه مشکی

50

 

80.000

 

مشکی

دکوراتیو لوله ای یکطرفه کروم

50

 

80.000

 

کروم

 

 

 

 

نمونه نور دکوراتیو لوله ای دوطرفه

دکوراتیو لوله ای دوطرفه سفید

50

92.000

سفید

 

دکوراتیو لولهای دوطرفه

)   لنز محدب(

RL 202-2 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

دکوراتیو لوله ای دوطرفه مشکی

50

92.000

مشکی

دکوراتیو لوله ای دوطرفه کروم

50

92.000

کروم

 

 

دکوراتیو مربع 90 درجه دو طرفه سفید

50

94.000

سفید

 

دکوراتیو

مربع 90 درجه دو طرفه

) لنز تخت(

RL 203-2 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

دکوراتیو مربع 90 درجه دو طرفه مشکی

50

 

94.000

 

مشکی

دکوراتیو مربع 90 درجه دو طرفه کروم

50

 

94.000

 

کروم

 

 

 

نمونه نور دکوراتیو مربع 90 درجه چهار طرفه

 

دکوراتیو مربع 90 درجه چهار طرفه سفید

50

 

118.000

 

سفید

دکوراتیو

مربع 90 درجه چهار طرفه

) لنز  تخت(

RL 203-4 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

دکوراتیو مربع 90 درجه چهار طرفه مشکی

50

 

118.000

 

مشکی

دکوراتیو مربع 90 درجه چهار طرفه کروم

50

 

118.000

 

کروم

 

 

 

دکوراتیو مربع 90 درجه دو طرفه لنز محدب کروم

 

دکوراتیو مربع 90 درجه دو طرفه لنز محدب سفید

50

 

102.000

 

سفید

دکوراتیو

مربع 90 درجه دو طرفه

) لنز محدب(

RL 203-2 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

دکوراتیو مربع 90 درجه دو طرفه لنز محدب مشکی

50

102.000

 

مشکی

دکوراتیو مربع 90 درجه دو طرفه لنز محدب کروم

50

 

102.000

 

کروم

 

دکوراتیو مربع 90 درجه       چهار طرفه لنز محدب کروم

 

 

 

دکوراتیو مربع 90 درجه       چهار طرفه لنز محدب سفید

50

 

130.000

 

سفید

دکوراتیو

مربع 90 درجه       چهار طرفه

) لنز محدب(

RL 203-4 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

دکوراتیو مربع 90 درجه       چهار طرفه لنز محدب مشکی

50

130.000

مشکی

دکوراتیو مربع 90 درجه       چهار طرفه لنز محدب کروم

50

 

130.000

 

کروم

 

دکوراتیو گرد چهارطرفه لوله کوتاه لنز تخت کرومدکوراتیو گرد چهارطرفه لوله کوتاه لنز تخت سفید

50

 

112.000

 

سفید

دکوراتیو گرد

چهارطرفه لوله کوتاه

) لنز تخت(

RL 204- کد

 

دکوراتیو گرد چهارطرفه لوله کوتاه لنز تخت مشکی

50

 

112.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد چهارطرفه لوله کوتاه لنز تخت کروم

50

 

112.000

 

کروم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه نور دکوراتیو گرد چهارطرفه لوله کوتاه لنز محدب

 

 

دکوراتیو گرد چهارطرفه لوله کوتاه لنز محدب سفید

50

 

128.000

 

سفید

دکوراتیو گرد

چهارطرفه لوله کوتاه

) لنز محدب(

RL 204-4 کد

 

دکوراتیو گرد چهارطرفه لوله کوتاه لنز محدب مشکی

50

 

128.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد چهارطرفه لوله کوتاه لنز محدب کروم

50

 

128.000

 

کروم

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه نور دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز تخت

 

دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز تخت سفید

50

 

78.000

 

سفید

دکوراتیو

گرد

یک طرفه

لوله بلند

) لنز تخت(

RL 204-1 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز تخت مشکی

50

 

78.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز تخت کروم

50

 

78.000

 

کروم

 

 

 

 

نمونه نور دکوراتیو گرد دوطرفه لوله بلند لنز تخت

 

دکوراتیو گرد دوطرفه لوله بلند لنز تخت سفید

50

 

88.000

 

سفید

دکوراتیو

گرد

دوطرفه

لوله بلند

) لنز تخت(

RL 204-2 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

دکوراتیو گرد دوطرفه لوله بلند لنز تخت مشکی

50

88.000

مشکی

دکوراتیو گرد دوطرفه لوله بلند لنز تخت کروم

50

 

88.000

 

کروم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکوراتیو گرد سه طرف لوله بلند لنز تخت سفید

50

 

106.000

 

سفید

دکوراتیو

گرد

سه طرفه

لوله بلند

) لنز تخت(

RL 204-3 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

دکوراتیو گرد سه طرف لوله بلند لنز تخت مشکی

50

 

106.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد سه طرف لوله بلند لنز تخت کروم

50

 

106.000

 

کروم

 

 

 

نمونه نور دکوراتیو گرد چهار طرفه لوله بلند لنز تخت

دکوراتیو گرد چهار طرفه لوله بلند لنز تخت سفید

50

 

128.000

 

سفید

دکوراتیو

گرد

چهارطرفه

لوله بلند

) لنز تخت(

RL 204-4 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

دکوراتیو گرد چهار طرفه لوله بلند لنز تخت مشکی

50

 

128.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد چهار طرفه لوله بلند لنز تخت کروم

50

 

128.000

 

کروم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نور نمونه دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز محدب

 

 

 

دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز محدب سفید

50

86.000

سفید

دکوراتیو

گرد

یک طرفه

لوله بلند

) لنز محدب(

RL 204-1 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز محدب مشکی

50

 

86.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز محدب کروم

50

 

86.000

 

کروم

 

 

 

 

نمونه نور دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز محدب

 

 

دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز محدب سفید

50

 

100.000

 

سفید

دکوراتیو

گرد

دوطرفه

لوله بلند

) لنز محدب(

RL 204-2 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز محدب مشکی

50

 

100.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز محدب کروم

50

 

100.000

 

کروم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکوراتیو گرد سه طرفه لوله بلند لنز محدب سفید

50

 

120.000

 

سفید

دکوراتیو

گرد

سه طرفه

لوله بلند

) لنز محدب(

RL 204-3 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

دکوراتیو گرد سه طرفه لوله بلند لنز محدب مشکی

50

 

120.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد سه طرفه لوله بلند لنز محدب کروم

50

 

120.000

 

کروم

 

 

 

 

 

 

نمونه نور دکوراتیو گرد چهار طرفه لنز محدب

 

دکوراتیو گرد چهار طرفه لنز محدب سفید

50

 

136.000

 

سفید

دکوراتیو

گرد

چهارطرفه

لوله بلند

) لنز محدب(

RL 204-4 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

دکوراتیو گرد چهار طرفه لنز محدب مشکی

50

 

136.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد چهار طرفه لنز محدب کروم

50

 

136.000

 

 

کروم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکوراتیو گرد چهار طرفه لنز تخت سفید

50

 

116.000

 

سفید

 

 

 

دکوراتیو گرد چهارطرفه

) لنز تخت(

RL 205-4 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

دکوراتیو گرد چهار طرفه لنز تخت مشکی

50

 

116.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد چهار طرفه لنز تخت کروم

50

 

116.000

 

 

کروم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکوراتیو گرد چهارطرفه لنز محدب سفید

50

128.000

 

سفید

دکوراتیو گرد

چهارطرفه

) لنز محدب(

RL 205-4 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

دکوراتیو گرد چهارطرفه لنز محدب مشکی

50

 

128.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد چهارطرفه لنز محدب کروم

50

 

128.000

 

 

کروم

 

 

 

 

 

 

 

 

چراغ دفنی 1 وات

50

110.000

استیل

دفنی گرد

1 وات

RL 101-CR کد

 

 

21

50

126.000

استیل

دفنی گرد

3 وات

RL 101-CR

 

 

22

 

چراغ دفنی چهار گوش یک وات

50

120.000

استیل

دفنی چهارگوش

1 وات

RL 101-SQ

 

 

23

50

136.000

استیل

دفنی چهارگوش

3 وات

RL 101-SQ

 

 

24

 

چراغ دفنی فرودگاهی یک جهته یک وات

50

128.000

استیل

دفنی فرودگاهی یک جهته

1 وات

RL 101-DR1

 

25

 

چراغ دفنی فرودگاهی دوجهته 1 وات

50

128.000

استیل

دفنی فرودگاهی   دوجهته

وات 1  RL 101-DR2

 

 

 

26

 

چراغ دفنی فرودگاهی چهار جهته یک وات

 

 

50

 

 

128.000

استیل

دفنی فرودگاهی   چهارجهته

وات 1  RL 101-DR4

 

 

 

27

 

دفنی گرد 3 وات

40

سفید و آفتابی 185.000

استیل

دفنی گرد

1*3 وات

RL 103-CR کد

 

 

 

28

رنگی 200.000

 

چراغ دفنی گرد 5 وات

40

سفید و آفتابی 255.000

استیل

دفنی گرد

1*5 وات

RL 105-CR کد

 

 

 

29

رنگی 275.000

 

قاب هالوژن رویه دایکاست کوچک سفید

200

12.200

سفید

 

 

قاب هالوژن دایکاست                 رویه کوچک

RL 301 کد

 

 

30

 

 

 

 

31

 

قاب هالوژن رویه دایکاست کوچک مشکی

200

12.200

مشکی

 

قاب هالوژن دایکاست رویه بزرگ سفید

100

13.600

سفید

 

قاب هالوژن دایکاست  رویه بزرگ

RL 302 کد

 

 

 

 

 

 

 

32

 

قاب هالوژن دایکاست رویه بزرگ مشکی

100

13.600

مشکی

 

پارکتی 3 و 5 سانتی

100

42.000

کروم

پارکتی 5/3 سانتی

RL 501       کد

 

 

 

33

 

پارکتی 5 و 2 سانتی

100

40.000

کروم

پارکتی 5/2 سانتی

RL 502       کد

 

 

 

34

 

پارکتی 3و5 سانتی

100

40.000

کروم

پارکتی 2 سانتی

RL 503       کد

 

 

 

35

 

پروژکتور 300 وات لنزدار SMD ویمکس

تومان1.999.000
پروژکتور ال ای دی ویمکس از سری نورافکن های ال ای دی پرنور لنز دار می باشد. پروژکتور ساخت ایران با 18 ماه  ضمانت تعویض در ادیسون کالا تحت برند ویمکس می باشد. جنس بدنه از الومینویم و رویه از طلق پلی کربنات abs بادوام ساخته شده است. این پروزکتور توسط تعدادی پیچ و واشر سیلیکونی آب بندی شده ودر صورت خراب شدن بعد از تاریخ گارانتی به راحتی قابل تعمیر می باشد. از این نورافکن می توان بدون نگرانی در فضای بیرونی در معرض رطوبت و باران استفاده کرد. تعداد چیپ های ال ای دی آن بیش از 300 عدد می باشد و شار نوری 24000 لومن را داراست. زاویه پخش نور 90 درجه و مقاومت در برابر نوسانات برق تا 4 برابر بیشتر از پروژکتور های معمولی از دیگر ویژگی های این نورافکن می باشد. رنگ نور این پروژکتور در رنگ های مهتابی و آفتابی تولید و عرضه می شود که رنگ آفتابی تنها به صورت سفارشی و کارتنی در ادیسون کالا می باشد.

چراغ سقفی مدرن مینیمال 72 وات مودی IR-MD6172RO

تومان775.000
چراغ سقفی مدل RO از ال ای دی های سقفی سه حالته با نوردهی بالا می باشد. این چراغ سقفی ساخت ایران برند مودی با یکسال ضمانت در ادیسون کالا می باشد. سایز رویه 50 سانتی متر و رویه به صورت پیچی جهت نصب باز می شود. جنس بدنه از آلومینیوم و رویه پلاستیک مرغوب می باشد. دور چراغ رینگی قهوه ای رنگ کشیده شده و وسط چراغ نیز با روشن شدن حالت براق پیدا می کند. در ترکیب چراغ از رنگ قهوه ای و سفید استفاده شده و طرح ساده و زیبایی دارد. همزمان در این مدل چراغ سقفی می توانید سه رنگ مهتابی و آفتابی و روز را داشته باشید که با هر بار خاموش و روشن شدن چراغ تغییر پیدا می کند. نوردهی چراغ در حالت استاندارد (رنگ روز) در بیشترین مقدار خود قرار داشته و در حالت های مهتابی و آفتابی نصف حداکثر ظرفیت چراغ روشنایی دارد. با باز شدن رویه چراغ سینی پشتی را مشاهده می کنید که مدار و چیپ های ال ای دی بر روی آن سوار شده است. جهت نصب چراغ نیز می توان از چهار سوراخ تعبیه شده بر روی سینی استفاده کرد یا آن را به صورت آویز قرار داد.(جهت آویز باید وسایل مورد نیاز آن را جداگانه تهیه کنید)

ریسه مفتولی باتری خور 3 متری

تومان23.000تومان200.000
ریسه مفتولی یا میکرو از ریسه های تزئینی و ظریف و پرکاربرد می باشد. این ریسه از چیپ های ال ای دی بسیار نازک و ظریف ساخته شده که در بین دوسیم قرار گرفته شده است. متراژ این ریسه مفتولی در سایز های مختلف  2 متری، 3 متری، 5 متری، 10 متری و ... تولید می شود. طول این ریسه 3 متر و تعداد ال ای دی های آن 30 عدد یعنی هر 10 سانتی متر یک عدد ال ای دی میکرو دارد. رنگ بندی نور ریسه نیز در رنگ های مهتابی، آفتابی، صورتی و هفت رنگ می باشد. تامین انرژی این ریسه توسط یک کیس باتری که شامل محل قرار گیری دو باتری قلمی می باشد صورت می گیرد. نوع باتری مورد نیاز جهت این ریسه از نوع قلمی معمولی یا به اصطلاح باتری های با کد AA می باشد. همچنین توصیه می شود از باطری های شارژی جهت کاهش هزینه ها استفاده کنید. از آنجایی که ولتاژ کاری ریسه زیر 5 ولت است استفاده از آن خطری نداشته و حتی می توانید به صورت غوطه ور درون آب استفاده کنید. در بالای ریسه نیز دکمه خاموش و روشن جهت این امر تعبیه شده است. سیم آن ها کاملا قابل انعطاف بوده و نگران گره خورد و خراب شدن آن نباشید. از این ریسه ها برای  انواع شیشه ها، باکس هدیه، اتاق خواب ،اطراف آیینه و قاب عکس ،جشن تولد ،تزیینات داخل اتاق و درخت کریسمس و جشن های شما و عکس برداری و.. میتوان استفاده کرد.

آداپتور فلزی 12 ولت صنعتی 16.7 آمپر مودی

تومان369.000
آداپتور های برق مودی دستگاه های کاهنده ولتاژ برق شهری به برق مستقیم می باشد که از کیفیت خوبی برخوردار است. ترانس های برق برند مودی دارای یکسال ضمانت در ادیسون کالا می باشد. جنس بدنه چراغ از آلومینیوم شبکه ای با رنگ سرمه ای است. توان مصرفی این آداپتور برق 200 وات و حداکثر جریان16.7 آمپر می باشد. ولتاژ خروجی به صورت خطی و بدون نویز 12 ولت می باشد. پاور سوئیچینگ های مودی سری لاغر یا اسلیم در توان های 60، 100، 200 و 300 و 400 وات تولید و عرضه می گردد. این آداپتور ها قابل استفاده در مراکز صنعتی، تجاری ،خانگی، عمومی و ... و بر روی انواع برد ها با ولتاژ 12 ولت می باشد. در یک طرف آداپتور سه ورودی فاز و نول و ارت در نظر گرفته شده است. طرف دیگر آداپتور شامل چهار پیچ ترمینالی خروجی که دو عدد مثبت و دو عدد منفی است قرار گرفته شده است.
هنگام نصب به علامت های روی دستگاه دقت کنید چراکه در صورت اتصال نادرست پیچ ها میتواند باعث  خراب شدن آداپتور شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *