لیست قیمت

لیست قیمت سیم و کابل ابوالفضل کاشان تاریخ 24 مهر 1400

سیم و کابل ابوالفضل کاشان
سیم و کابل ابوالفضل کاشان

لیست قیمت سیم و کابل ابوالفضل کاشان تاریخ 24 مهر 1400 : در این مطلب به لیست قیمت انواع سیم و کابل ابولفضل کاشان که در تاریخ 24 مهر 1400 منتشر شده است پرداخته ایم .

لیست قیمت سیم و کابل ابوالفضل کاشان تاریخ : 24/07/1400

کابل کواکسیال
کابل فرمان
کابل زمینی
کابل افشان
سیم افشان رنگی و ارت

 6.000

آنتن 1T مغزمس

 110.000

 24×1

 580.000

 1×185

 685.000

 3×70

 2.100

 1×0.5

 5.000

آنتن 2T مغزمس

 150.000

 24×1/5

 735.000

 1×240

 290.000

 3×25+16

 2.850

 1×0.75

 4.800

59RG مغزمس

سیم خشک

 978.000

 1×300

 385.000

 3×35+16

 3.450

 1×1

 6.200

59RG ترکیبی مغزمس

 2.500

 1×0.5

 15.000

 2×1.5

 570.000

 3×50+25

 4.400

 1×1.5

کابل مخابراتی هوایی

 3.000

 1×0.75

 22.500

 2×2.5

 828.000

 3×70+35

 6.800

 1×2.5

 2.000

 cca 2×2×0/6

 4.000

 1×1

 33.500

 2×4

 1.035.000

 3×95+50

 11.200

 1×4

 3.500

 cca 4×2×0/6

 5.700

 1×1.5

 51.000

 2×6

 13.000

 4×0.5

 16.800

 1×6

 4.800

 cca 6×2×0/6

 8.500

 1×2.5

 82.000

 2×10

 14.500

 4×0.75

 30.000

 1×10

 6.000

6/0×2×2 مس

 13.000

 1×4

 340.000

 3×25+16

 15.800

 4×1

 49.500

 1×16

 11.500

6/0×2×4 مس

 19.000

 1×6

 443.000

 3×35+16

 22.000

 4×1.5

 75.000

 1×25

 15.500

6/0×2×6 مس

کابل افشان دوروکش

 615.000

 3×50+25

 35.000

 4×2.5

 100.000

 1×35

 2.400

دولا تلفنی 6/0

 82.000

 1×25

 20.000

 4×1

 54.000

 4×4

 144.000

 1×50

کابل آلومینیوم

 107.000

 1×35

 66.000

 4×4

 78.000

 4×6

 207.000

 1×70

 17.500

 1×25

 150.000

 1×50

 96.000

 4×6

 136.000

 4×10

 280.000

 1×95

 21.000

 1×35

 215.000

 1×70

 155.000

 4×10

 222.000

 4×16

 345.000

 1×120

 26.000

 1×50

 290.000

 1×95

 240.000

 4×16

 338.000

 4×25

 445.000

 1×150

 32.000

 1×70

 355.000

 1×120

کابل فرمان

 455.000

 4×35

 545.000

 1×185

 42.000

 1×95

 450.000

 1×150

 20.000

 6×0.5

 17.000

 5×0.5

 716.000

 1×240

 53.000

 1×120

 550.000

 1×185

 23.000

 6×0.75

 19.000

 5×0.75

 915.000

 1×300

 64.000

 1×150

 720.000

 1×240

 28.000

 6×1

 22.000

 5×1

سیم نایلونی

 75.000

 1×185

 920.000

 1×300

 36.000

 6×1.5

 29.000

 5×1.5

 4.000

 2×0.5

 99.000

 1×240

کابل افشان شیلددار

 22.000

 7×0.5

 45.000

 5×2.5

 5.600

 2×0.75

 123.000

 1×300

 11.000

 2×0.75

 26.000

 7×0.75

 72.000

 5×4

 7.500

 2×1

 155.000

 1×400

 12.000

 2×1

 32.000

 7×1

 102.000

 5×6

 9.600

 2×1.5

 19.000

 2×10

 16.000

 2×1.5

 41.000

 7×1.5

 178.000

 5×10

 16.000

 2×2.5

 32.000

 2×16

 24.000

 2×2.5

 27.000

 8×0.5

 270.000

 5×16

کابل افشان

 40.000

 2×25

 15.500

 3×0.75

 35.000

 8×0.75

 400.000

 5×25

 6.200

 2×0.5

 31.000

 4×10

 16.500

 3×1

 42.000

 8×1

 570.000

 5×35

 7.200

 2×0.75

 42.000

 4×16

 24.000

 3×1.5

 54.000

 8×1.5

سیم ارت مفتولی

 8.600

 2×1

 65.000

 4×25

 37.000

 3×2.5

 36.000

 10×0.5

 53.000

 1×16

 11.500

 2×1.5

 85.000

 4×35

 23.000

 4×1

 40.000

 10×0.75

 80.000

 1×25

 18.700

 2×2.5

 110.000

 4×50

 30.000

 4×1.5

 48.000

 10×1

 107.000

 1×35

 28.500

 2×4

 125.000

 4×70

 45.000

 4×2.5

 66.000

 10×1.5

 155.000

 1×50

 41.000

 2×6

 170.000

 4×95

 28.000

 5×1

 54.000

 12×0.5

 225.000

 1×70

 73.000

 2×10

 65.000

 5×16

 36.000

 5×1.5

 64.000

 12×0.75

 310.000

 1×95

 125.000

 2×16

 75.000

 5×25

 سیم آلومینیوم

 76.000

 12×1

 385.000

 1×120

 9.700

 3×0.5

 53.000

 3×25+16

 82.000

سیم لخت  

 84.000

 12×1.5

 467.000

 1×150

 11.200

 3×0.75

 65.000

 3×35+16

کابل ارت فولادی

 52.000

 16×0.5

 575.000

 1×185

 12.700

 3×1

 85.000

 3×50+25

 44.000

سیم مفتول(kg)

 63.000

 16×0.75

کابل زمینی

 17.700

 3×1.5

 110.000

 3×70+35

 25.000

 1×50

 75.000

 16×1

 54.500

 1×16

 27.600

 3×2.5

 140.000

 3×95+50

 35.000

 1×70

 96.000

 16×1.5

 82.000

 1×25

 42.000

 3×4

 180.000

 3×120+70

سیم کیسه ای

 67.000

 20×0.5

 110.000

 1×35

 62.000

 3×6

کابل خودنگهدار

 8.000

 2×0.75

 78.000

 20×0.75

 160.000

 1×50

 102.000

 3×10

 14.000

 2×10

 10.000

 2×1

 98.000

 20×1

 230.000

 1×70

 169.000

 3×16

 19.000

 2×16

 کابل کواکسیال

 127.000

 20×1/5

 315.000

 1×95

 245.000

 3×25

 95.000

 4×50+25+25

 9.300

آنتن صادراتی

 82.000

 24×0/5

 390.000

 1×120

 322.000

 3×35

 125.000

 4×70+25+25

 3.200

آنتن تمام CCA

 96.000

 24×0/75

 473.000

 1×150

 485.000

 3×50

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *