لیست قیمت

لیست قیمت سيم وكابل صادراتي مشهد دی 1400

لیست قیمت خرداد 1401 سيم وكابل صادراتي مشهد
لیست قیمت خرداد 1401 سيم وكابل صادراتي مشهد

لیست قیمت دی 1400 سيم وكابل صادراتی مشهد : در این مطلب آخرین لیست قیمت محصولات شرکت صنایع سیم و کابل مشهد که مربوط به تاریخ 4 دی 1400 است باز نشر شده است .

سيم افشان يك 1 رشته سيم وكابل صادراتی مشهد

زیر گچی سيم وكابل صادراتی مشهد

افشان دو 2 رشته سيم وكابل صادراتی مشهد

سیم کیسه ای دو 2 رشته ای سيم وكابل صادراتی مشهد

زیر گچی سيم وكابل صادراتی مشهد

زیر گچی سيم وكابل صادراتی مشهد

کابل افشان دو 2 رشته سيم وكابل صادراتی مشهد

کابل افشان دو 2 رشته سيم وكابل صادراتی مشهد

افشان سه 3 رشته سيم وكابل صادراتی مشهد

کابل افشان سه 3 رشته سيم وكابل صادراتی مشهد

کابل افشان چهار4 رشته سيم وكابل صادراتی مشهد

کابل افشان چهار4 رشته سيم وكابل صادراتی مشهد

افشان پنج 5 رشته سيم وكابل صادراتی مشهد

کابل افشان پنج 5 رشته سيم وكابل صادراتی مشهد

کابل شیلدار دو 2 و سه رشته سيم وكابل صادراتی مشهد

مفتول سيم وكابل صادراتی مشهد

كابل نسوز دو 2 و سه 3 رشته سيم وكابل صادراتی مشهد

كابل نسوز دو 2 و سه 3 رشته سيم وكابل صادراتی مشهد

کولری سيم وكابل صادراتی مشهد

كابل کولری سيم وكابل صادراتی مشهد

كابل آلومينيوم يك 1 رشته سيم وكابل صادراتی مشهد

آلومينيوم دو 2 رشته سيم وكابل صادراتی مشهد

كابل آلومينيوم دو 2 رشته سيم وكابل صادراتی مشهد

كابل آلومينيوم چهار 4 رشته سيم وكابل صادراتی مشهد

كابل آلومينيوم چهار 4 رشته سيم وكابل صادراتی مشهد

آلومينيوم 3+1 رشته سيم وكابل صادراتی مشهد

كابل آلومينيوم 3+1 رشته سيم وكابل صادراتی مشهد

کابل کواکسیال سيم وكابل صادراتی مشهد

كابل کواکسیال سيم وكابل صادراتی مشهد

زوجي 04 سيم وكابل صادراتی مشهد

كابل زوجی 04 سيم وكابل صادراتی مشهد

كابل زوجی فویلدار CCA سيم وكابل صادراتی مشهد

كابل زوجی فویلدار CCA سيم وكابل صادراتی مشهد

زوجي 06 فويلدار مس سيم وكابل صادراتی مشهد

كابل زوجي 06 فويلدار مس سيم وكابل صادراتی مشهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *