لیست قیمت

لیست قیمت براکتهای تلویزیون tv jack دی ماه 1400

قیمت براکتهای تلویزیون tv jack فرودین ماه 1401
قیمت براکتهای تلویزیون tv jack فرودین ماه 1401

لیست قیمت براکتهای تلویزیون tv jack دی ماه 1400 : در این مطلب به معرفی و لیست قیمت محصولات tv jack که در دی ماه 1400 منتشر شده است پرداخته ایم .

 

 

                                                                                                           دی ماه١۴٠٠                                             

تعداد

 قيمت

سايز

نمونه

کد

تعداد

 قيمت

سايز

نمونه

کد

1,370,00022″40″ tv jack z1z1 12800,00015″22″ tv jack w1w1 
1,580,00026″52″ tv jack z2z2 32,150,00017″36″tv jack w2w2 
970,00022″40″ 

ثابت

tv jack z3

z3 4,220,00030″60″tv jack w3w3 
1,180,00026″52″ 

ثابت

tv jack z4

z4 33,250,00032″52″tv jack w4w4 
1,150,00017″32″ tv jack z5z5 32,880,00032″58″tv jack w5w5 
780,00017″32″ 

ثابت

tv jack z6

z6 44,750,00055″85″tv jack w6w6 
1,800,00043″60″ tv jack z7z7 32,450,00032″43″tv jack w7w7 
1,500,00043″60″

ثابت

tv jack z8

z8 33,650,00043″65″tv jack w8w8 
43,240,00055″85″tv jack A2A2 41,950,00055″85″

tv jack B2

ثابت

B2

 

دی ماه١۴٠٠

تعداد

 قيمت

سايز

نمونه

کد

تعداد

 قيمت

سايز

نمونه

کد

1,500,00021″tv jack t2T2 6980,00015″22″tv jack x1x1 
1,350,000 tv jack G1G1 63,000,00015″22″tv jack x4x4  
2,150,000 tv jack G2G2 63,200,00015″22″tv jack x5x5  
1,050,000 tv jack G3G3  7,400,00015″22″tv jack x6x6  
1,450,000 tv jack G4G461,650,00032″58″tv jack x8x8

 

 

 

 

 

930,00015″22″tv jack s1s1 

 

 

 

 

 

1,500,00017″32″tv jack s2s2  

 

 

 

 

 

 32,900,00032″60″tv jack s3s3 

 

 

 

 

 

34,150,00032″60″tv jack s3+s3+

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *