برق ساختمان و خانه هوشمند, لیست قیمت

لیست قیمت الکتروپیک اسفند 1400

الکتروپیک
الکتروپیک

لیست قیمت الکتروپیک اسفند 1400 : در این مطلب به معرفی و همچنین لیست قیمت محصولات محصولات الکتروپیک که در اسفند 1400 منتشر شده است پرداخته ایم.

درسال ۱۳۶۴ در کارگاهی ده متری واقع در خیابان پیروزی تهران تولید اولین گوشی صوتی با نام (کلون) آغاز گردید.
پس از گذشت دو سال با گسترش تولیدات این کارگاه کوچک کارخانه ای با نام کلون الکترونیک تأسیس (که بعداً به نام الکتروپیک تغییر یافت) گردید؛ که سالانه ۲۰۰۰عدد گوشی و پنل صوتی تولید می نمود.
 
در حال حاضر شرکت الکتروپیک (سهامی خاص) دارای کارخانه ای به مساحت 12000مترمربع در منطقه صنعتی شرق تهران می باشد.
خطوط تولید این شرکت شامل خط تولید انواع گوشی های صوتی و تصویری، پنل های دم دری، قفل زنجیری، منبع تغذیه و سایر محصولات جانبی می باشد.
 
همچنین این شرکت در اوایل سال ۸۹ اقدام به راه اندازی خطوط جک کنترلی پارکینگ، سنسورهای روشنایی و قفل برقی با نام یوتاب نموده است. خانواده الکتروپیک که تعداد آن بالغ بر ۴۸۰نفر میباشد؛در مدیریت های مالی و اقتصادی، بازاریابی و فروش، تامین، اداری و منابع انسانی، تولید و پژوهش سیستم بهره وری فعالیت می نمایند.
 
شرکت الکتروپیک با افتخار به گذشته، اطمینان به حال و امید به آینده و تکیه بر سرمایه ارزشمند نیروی انسانی خود و به منظور افزايش رضايت مشتریان و ذی نفعان، اقدام به استقرار سیستم های مدیریتی بر اساس استانداردهای بین المللی 9001:2008 &ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 ISOدر دامنه کاری، طراحی، تولید و ارائه خدمات پس از فروش صنعت الکترونیک و امنیت ساختمان نموده است
 
و قصد دارد در آینده ای نزدیک با تنوع در محصولات و تمایز در ارائه خدمات، سهم بیشتری در بازارهای داخلی و خارجی کسب نماید.
 
 
 

سایت رسمی در بازکن الکتروپیک : https://www.electropeyk.com

 

 

لیست قیمت جامع محصولات الکتروپیک – اسفند 1400

قیمت مصرف کننده

نام محصول

گوشي هاي صوتي و تصويري

1,700,000

گوشي 2786V

1,900,000

گوشي صوتي مستقل همراه تصويري 2V

5,500,000

گوشي کدينگ صوتي ارتباط داخلي 299

11,100,000

گوشي تصويري رنگي 1286)5/3 (باتنظیم رنگ)بدون دوشاخه برق(

12,250,000

گوشي تصويري رنگي 1286 با قابلیت فیلمبرداري SV3.5M1286

12,250,000

گوشي تصويري رنگي 1088 با قابلیت فیلمبرداري SV3.5M

11,700,000

گوشي تصويري 3.5 اينچ سفید 1196

11,700,000

گوشي تصويري 3.5 اينچ مشکي 1196

13,500,000

گوشي تصويري 592 2MTV ) سفید (

14,000,000

گوشي تصويري 4.3 اينچ 797

12,800,000

گوشي تصويري 4.3 اينچ 897

14,950,000

گوشي تصويري 4.3 اينچ سفید 1096

14,950,000

گوشي تصويري 4.3 اينچ مشکي 1096

22,000,000

گوشي تصويري 7 اينچ کدينگ با دسته گوشي 896

24,900,000

گوشي تصويري 7 اينچ سفید با دسته گوشي 996

24,900,000

گوشي تصويري 7 اينچ مشکي  با دسته گوشي 996

21,000,000

گوشي 7 اينچ سفید با دسته گوشي 1294

21,000,000

گوشي 7 اينچ مشکي با دسته گوشي 1294

19,500,000

گوشي 7 اينچ سفید بدون دسته گوشي 1090

19,500,000

گوشي 7 اينچ مشکي بدون دسته گوشي 1090

38,500,000

گوشي تصويري 10اينچ 793

42,500,000

گوشي تصويري 10اينچ 1198

16,900,000

گوشي تصويري کدينگ 193

صفحات تصويري 1086WIFI , RFID , FD (

8,500,000

صفحه 1واحدي FD1086

8,650,000

صفحه 2واحدي FD1086

8,800,000

صفحه 3واحدي FD1086

9,300,000

صفحه 4واحدي عمودي FD1086

9,000,000

صفحه 4واحدي افقي FD1086

9,500,000

صفحه 5واحدي عمودي FD1086

9,300,000

صفحه 5واحدي افقي FD1086

9,700,000

صفحه 6 واحدي عمودي FD1086

9,550,000

صفحه 6واحدي افقي FD1086

9,900,000

صفحه 7 واحدي عمودي FD1086

9,750,000

صفحه 7واحدي افقي FD1086

10,500,000

صفحه 8واحدي عمودي FD1086

 

قیمت مصرف کننده

نام محصول

10,000,000

صفحه 8واحدي افقي FD1086

10,650,000

صفحه 9 واحدي عمودي تصويري FD1086

10,550,000

صفحه 9 واحدي افقي FD1086

11,000,000

صفحه 10 واحدي افقي FD1086

11,100,000

صفحه 11 واحدي افقي FD1086

11,350,000

صفحه 12 واحدي افقي FD1086

11,550,000

صفحه 13 واحدي افقي FD1086

11,700,000

صفحه 14 واحدي افقي FD1086

11,800,000

صفحه 15 واحدي افقي FD1086

12,300,000

صفحه 16 واحدي افقي FD1086

12,700,000

صفحه 17 واحدي افقي FD1086

13,100,000

صفحه 18 واحدي افقي FD1086

13,600,000

صفحه 19 واحدي افقي FD1086

13,950,000

صفحه 20 واحدي افقي FD1086

13,500,000

صفحه 20 واحدي عمودي تصويري دريک صفحه FD1086

14,100,000

صفحه 21 واحدي افقي در يک صفحه  FD1086

14,200,000

صفحه 22 واحدي افقي در يک صفحه  FD1086

21,850,000

صفحه 22 واحدي افقي در دو صفحه  FD1086

14,350,000

صفحه 23 واحدي افقي در يک صفحه FD1086

19,500,000

صفحه 23واحدي دردو صفحه 1086FD )رنگ کوره اي(

14,500,000

صفحه 24 واحدي افقي در يک صفحه  FD1086

22,200,000

صفحه 24 واحدي افقي در دو صفحه FD1086

14,650,000

صفحه 25 واحدي افقي در يک صفحه  FD1086

22,400,000

صفحه 25 واحدي افقي در دو صفحه FD1086

22,550,000

صفحه 26 واحدي افقي در دو صفحه FD1086

22,700,000

صفحه 27 واحدي افقي در دو صفحه FD1086

15,050,000

صفحه 28 واحدي افقي تصويري در يک صفحه FD1086

22,900,000

صفحه 28 واحدي افقي در دو صفحه FD1086

23,100,000

صفحه 29 واحدي افقي در دو صفحهFD1086

15,300,000

صفحه 30 واحدي تصويري رنگي 1086FD  دريک صفحه

23,250,000

صفحه 30 واحدي افقي در دو صفحه-FD1086

23,270,000

صفحه 31واحدي دردو صفحه FD1086 )رنگ کوره اي(

23,600,000

صفحه 32 واحدي افقي تصويري در دو صفحه-FD1086

23,600,000

صفحه 32واحدي دردو صفحه FD1086 )رنگ کوره اي(

15,800,000

صفحه 33 واحدي افقي تصويري در يک صفحه-FD1086

23,800,000

صفحه 33واحدي دردو صفحه FD1086 )رنگ کوره اي(

23,950,000

صفحه 34واحدي دردو صفحه FD1086 )رنگ کوره اي(

23,950,000

صفحه 34 واحدي افقي تصويري در دو صفحه FD1086

24,100,000

صفحه 35واحدي دردو صفحه FD1086 )رنگ کوره اي(

 

قیمت مصرف کننده

نام محصول

24,300,000

صفحه 36 واحدي افقي تصويري در دو صفحه-FD1086

24,500,000

صفحه 37 واحدي افقي تصويري در دو صفحه FD1086

16,600,000

صفحه 38 واحدي تصويري رنگي FD1086 در يک صفحه

24,700,000

صفحه 38واحدي دردو صفحه FD1086 )رنگ کوره اي(

24,900,000

صفحه 39واحدي دردو صفحه FD1086 )رنگ کوره اي(

25,000,000

صفحه 40واحدي دردو صفحه FD1086 )رنگ کوره اي(

25,000,000

صفحه 40 واحدي افقي تصويري در دو صفحه FD1086

25,200,000

صفحه 41واحدي دردو صفحه FD1086 )رنگ کوره اي(

25,300,000

صفحه 41 واحدي افقي تصويري در دو صفحه-FD1086

25,300,000

صفحه 42واحدي دردو صفحه FD1086 )رنگ کوره اي(

25,500,000

صفحه 43واحدي دردو صفحه FD1086 )رنگ کوره اي(

9,700,000

صفحه 1 واحدي تصويري رنگي 1086 RFID

10,100,000

صفحه2 واحدي عمودي تصويري رنگي 1086 RFID

10,400,000

صفحه3 واحدي عمودي تصويري رنگي 1086 RFID

10,650,000

صفحه 4 واحدي عمودي تصويري رنگي 1086 RFID

10,200,000

صفحه 4 واحدي افقي تصويري رنگي 1086 RFID

10,900,000

صفحه 5 عمودي تصويري رنگي 1086 RFID

11,000,000

صفحه6 عمودي تصويري رنگي1086 RFID

11,200,000

صفحه7 عمودي تصويري رنگي1086 RFID

11,300,000

صفحه 8 واحدي افقي تصويري رنگي 1086 RFID

11,850,000

صفحه9عمودي تصويري رنگي1086 RFID

11,900,000

صفحه10واحدي افقي تصويري رنگي 1086 RFID

10,500,000

صفحه 10 واحدي سفارشي تصويري رنگي1086 RFID

13,800,000

صفحه 12 واحدي افقي تصويري رنگي 1086 RFID

16,800,000

صفحه20واحدي افقي تصويري رنگي 1086 RFID

8,500,000

صفحه 1 واحدي تصويري FD1086 ) با کد رنگ P02L (

8,650,000

صفحه 2 واحدي عمودي تصويري FD1086 ) با کد رنگ P02L (

8,800,000

صفحه 3 واحدي عمودي تصويري FD1086 ) با کد رنگ P02L (

9,300,000

صفحه 4 واحدي عمودي تصويري FD1086 ) با کد رنگ P02L (

9,000,000

صفحه 4 واحدي افقي تصويري FD1086 ) با کد رنگ P02L (

9,500,000

صفحه 5 واحدي عمودي تصويري –FD1086 )با کد رنگ P02L(

9,350,000

صفحه 5واحدي افقي تصويري FD1086 )با کد رنگ P02L(

9,550,000

صفحه 6واحدي افقي تصويري FD1086 )با کد رنگ P02L(

9,750,000

صفحه 7واحدي افقي تصويري FD1086 )با کد رنگ P02L(

10,000,000

صفحه 8 واحدي افقي تصويري –FD1086 )با کد رنگ P02L(

10,550,000

صفحه 9واحدي افقي تصويري FD1086 )با کد رنگ P02L(

11,000,000

صفحه 10واحدي افقي تصويري FD1086 )با کد رنگ P02L(

10,000,000

صفحه 1 واحدي تصويري رنگي –FDWIFI1086

10,500,000

صفحه2 واحدي عمودي تصويري –FDWIFI1086

 

قیمت مصرف کننده

نام محصول

11,000,000

صفحه 3 واحدي عمودي تصويري –FDWIFI1086

11,500,000

صفحه 4 واحدي عمودي تصويري –FDWIFI1086

12,000,000

صفحه 5 واحدي عمودي تصويري –FDWIFI1086

13,500,000

صفحه 8واحدي افقي تصويري FDWIFI1086

14,500,000

صفحه 10 واحدي افقي تصويري –FDWIFI1086

صفحات صوتي 875 و طوس

2,560,000

صفحه 1  مدل 875

2,700,000

صفحه 2  مدل 875

2,890,000

صفحه 3  مدل 875

3,010,000

صفحه 4  افقي مدل 875

3,090,000

صفحه 4  عمودي مدل 875

3,240,000

صفحه 5  افقي مدل 875

3,440,000

صفحه 5  عمودي مدل 875

3,290,000

صفحه 6 افقي مدل 875

3,690,000

صفحه 6  عمودي مدل 875

3,520,000

صفحه 7  افقي مدل 875

3,920,000

صفحه 7  عمودي مدل 875

3,570,000

صفحه 8  افقي مدل 875

4,160,000

صفحه 8  عمودي مدل 875

4,390,000

صفحه 9  عمودي مدل 875

3,800,000

صفحه 9  مدل 875

3,850,000

صفحه 10  مدل 875

4,580,000

صفحه 11  مدل 875

4,620,000

صفحه 12  مدل 875

5,090,000

صفحه 13  مدل 875

5,140,000

صفحه 14  مدل 875

5,420,000

صفحه 15  مدل 875

5,470,000

صفحه 16  مدل 875

5,730,000

صفحه 17  مدل 875

5,800,000

صفحه 18  مدل 875

6,060,000

صفحه 19  مدل 875

6,130,000

صفحه 20  مدل 875

7,150,000

صفحه 21  مدل 875

10,200,000

صفحه 21 در دو صفحه مدل 875

7,220,000

صفحه 22  مدل 875

7,510,000

صفحه 23  مدل 875

10,440,000

صفحه 23 در دو صفحه مدل 875

7,770,000

صفحه 24  مدل 875

7,880,000

صفحه 25  مدل 875

 

قیمت مصرف کننده

نام محصول

11,040,000

صفحه 25 در دو صفحه مدل 875

7,940,000

صفحه 26  مدل 875

11,190,000

صفحه 26 در دو صفحه مدل 875

8,130,000

صفحه 27  مدل 875

11,520,000

صفحه 27 در دو صفحه مدل 875

8,310,000

صفحه 28  مدل 875

11,630,000

صفحه 28 در دو صفحه مدل 875

8,550,000

صفحه 29  مدل 875

12,000,000

صفحه 29 در دو صفحه مدل 875

8,670,000

صفحه 30  مدل 875

12,380,000

صفحه 30 در دو صفحه مدل 875

7,940,000

صفحه 31  مدل 875

12,750,000

صفحه 31 در دو صفحه مدل 875

9,030,000

صفحه 32  مدل 875

13,130,000

صفحه 32 در دو صفحه مدل 875

9,360,000

صفحه 33  مدل 875

13,500,000

صفحه 33 در دو صفحه مدل 875

10,320,000

صفحه 34  مدل 875

13,880,000

صفحه 34 در دو صفحه مدل 875

10,430,000

صفحه 35 در يک صفحه مدل 875

14,250,000

صفحه 35 در دو صفحه مدل 875

9,770,000

صفحه36 واحدي افقي در يک صفحه مدل 875

14,630,000

صفحه 36 در دو صفحه مدل 875

14,780,000

صفحه 37 در دو صفحه مدل 875

15,000,000

صفحه 38 در دو صفحه مدل 875

15,380,000

صفحه 39 در دو صفحه مدل 875

17,770,000

صفحه 39 واحدي در سه صفحه مدل 875

15,750,000

صفحه 40 در دو صفحه مدل 875

16,130,000

صفحه 41 در دو صفحه مدل 875

16,500,000

صفحه 42 در دو صفحه مدل 875

16,730,000

صفحه 43 در دو صفحه مدل 875

16,880,000

صفحه 44 در دو صفحه مدل 875

17,250,000

صفحه 45 واحدي دردو صفحه 875)رنگ کوره اي(

10,500,000

صفحه 46  مدل 875

17,150,000

صفحه 46 در دو صفحه مدل 875

18,000,000

صفحه 47 واحدي دردو صفحه 875)رنگ کوره اي(

10,800,000

صفحه 48  مدل 875

18,000,000

صفحه 48 در دو صفحه مدل 875

19,800,000

صفحه 48 در سه صفحه مدل 875

 

18,380,000

صفحه 49 در دو صفحه مدل 875

18,750,000

صفحه 50 در دو صفحه مدل 875

19,880,000

صفحه 55 در دو صفحه مدل 875

20,250,000

صفحه 56 واحدي صوتي 875 در دو صفحه

21,750,000

صفحه 60 واحدي مدل 875 در دو صفحه

22,280,000

صفحه 60 در سه صفحه مدل 875

23,250,000

صفحه 64 واحدي در سه صفحه مدل 875

21,000,000

صفحه 50 در سه صفحه مدل 875

11,380,000

صفحه 50  واحدي  مدل 875

22,950,000

صفحه 66 در سه صفحه مدل 875

2,850,000

پنل 1واحدي صوتي 1296 طوس

3,010,000

پنل 2واحدي عمودي صوتي 1296 طوس

3,060,000

پنل 3واحدي افقي صوتي 1296 طوس

3,340,000

پنل 4واحدي عمودي صوتي 1296 طوس

3,270,000

پنل 5 واحدي افقي صوتي 1296 طوس

3,580,000

پنل 8 واحدي افقي صوتي 1296 طوس

2,100,000

صفحه صوتي يک واحدي ويلايي مدل 875

2,250,000

صفحه صوتي دو واحدي ويلايي مدل 875

صفحات رندا

12,650,000

صفحه دم دري 1 واحدي لمسي رندا)رنگ شده(

13,500,000

صفحه دم دري 2واحدي لمسي رندا)رنگ شده(

14,300,000

صفحه دم دري 3واحدي لمسي رندا)رنگ شده(

15,000,000

صفحه دم دري 4 واحدي لمسي رندا)رنگ شده(

16,000,000

صفحه دم دري 5 واحدي لمسي رندا)رنگ شده(

16,900,000

صفحه دم دري 6واحدي لمسي رندا)رنگ شده(

17,800,000

صفحه دم دري 7 واحدي لمسي رندا)رنگ شده(

18,650,000

صفحه دم دري 8 واحدي لمسي رندا)رنگ شده(

19,550,000

صفحه دم دري 9واحدي لمسي رندا)رنگ شده(

20,700,000

صفحه دم دري 10 واحدي لمسي رندا)رنگ شده(

14,375,000

صفحه دم دري 1 واحدي لمسي رندا)رنگ شده( با دوربین AHD

15,525,000

صفحه دم دري 2واحدي لمسي رندا)رنگ شده(با دوربین AHD

16,675,000

صفحه دم دري 3واحدي لمسي رندا)رنگ شده(با دوربین AHD

17,825,000

صفحه دم دري 4واحدي لمسي رندا)رنگ شده(با دوربینAHD

18,975,000

صفحه دم دري5واحدي لمسي رندا)رنگ شده(با دوربینAHD

20,125,000

صفحه دم دري 6واحدي لمسي رندا)رنگ شده(با دوربینAHD

21,275,000

صفحه دم دري 7واحدي لمسي رندا)رنگ شده(با دوربینAHD

22,425,000

صفحه دم دري 8واحدي لمسي رندا)رنگ شده(با دوربینAHD

23,575,000

صفحه دم دري9واحدي لمسي رندا)رنگ شده(با دوربینAHD

24,725,000

صفحه دم دري 10واحدي لمسي رندا)رنگ شده(بادوربینAHD

 

 

 

قیمت مصرف کننده

نام محصول

 صفحات دم دري تصويري سخنگو 599

5,500,000

صفحه دم دري 1 واحدي تصويري سخنگو 598

5,650,000

صفحه دم دري 2 واحدي عمودي تصويري سخنگو 598

5,780,000

صفحه دم دري 3 واحدي عمودي تصويري سخنگو 598

5,920,000

صفحه دم دري 4 واحدي عمودي تصويري سخنگو 598

5,820,000

صفحه دم دري 5 واحدي افقي تصويري سخنگو 598

5,950,000

صفحه دم دري 6 واحدي افقي تصويري سخنگو 598

6,050,000

صفحه دم دري 8 واحدي افقي تصويري سخنگو 598

کدينگ و متعلقات

13,000,000

پنل کدينگ تصويري 193

2,700,000

توزيع کننده واحد هاي کدينگ 193

4,000,000

توزيع کننده طبقات کدينگ 193

3,900,000

منبع تغذيه کدينگ 193

500,000

مبدل 45 RJ کدينگ 193

28,000,000

صفحه تصويري رندا نفیس 1195 -)کدينگ دات ماتريس رنگ شده – (

2,200,000

منبع تغذيه ACDC12V صفحه دم دري رندا 1195

1,380,000

توزيع کننده زنگ صفحه دم دري لمسي رندا 1195

22,200,000

صفحه تصويري رندا نفیس 1098 )OLED(

صفحه کدينگ تصويري 599

14,500,000

صفحه کدينگ تصويري 599

2,000,000

منبع تغذيه 15 ولت 5/1 آمپر DC

4,950,000

توزيع کننده کدينگ تصويري 599

صفحه کدينگ تصويري 1188 )ورژن 2 ( و متعلقات

15,400,000

صفحه دم دري کدينگ تصويري 1188 )ورژن 2(

3,300,000

باکس طبقات کدينگ تصويري 1188 )ورژن 2(

3,971,000

باکس کنترلي کدينگ تصويري 1188 با يک درب و يک لابي/ دو درب

متعلقات ) قفل زنجیري ، منبع تغذيه ، سنسورها ، زنگ پیانويي و قاب روکار (

1,700,000

قفل  زنجیري مدل 671

1,700,000

منبع تغذيه 1386V

1,700,000

منبع تغذيه 386 سه سیم

550,000

زنگ پیانوئي مدل 288

1,320,000

سنسور حرکتي 180 درجه

1,220,000

سنسور سقفي 360 درجه

1,170,000

سنسور توکار مدل 991

1,590,000

چراغ سقفي سنسوردار 198

1,000

سويیچر 4 واحدي آنالوگ

1,000

سويیچر 5 واحدي آنالوگ

1,000

سويیچر 7 واحدي آنالوگ

820,000

سنسور حضور 394

1,320,000

قاب روکار 45 درجه مدل 990

1,200,000

قاب روکار 387

 

قیمت مصرف کننده

نام محصول

 قوطي هاي پلاستیکي و آلومینیومي

275,000

قوطي پلاستیکي صفحه 875 )تزريق(

330,000

قوطي پلاستیکي صفحه 875 )کامل شده(

440,000

قوطي پلاستیکي109 واحدي 875 )کامل شده(

495,000

قوطي پلاستیکي 1211 واحدي 875 )کامل شده(

1,430,000

قوطي آلومینیومي 1413 واحدي 875 )کامل شده(

1,595,000

قوطي آلومینیومي 1615 واحدي 875 )کامل شده(

1,705,000

قوطي آلومینیومي 1817 واحدي 875 )کامل شده(

1,870,000

قوطي آلومینیومي 2019 واحدي 875 )کامل شده(

2,035,000

قوطي آلومینیومي 2221 واحدي 875 )کامل شده(

2,403,500

قوطي آلومینیومي 2423 واحدي 875 )کامل شده(

2,090,000

قوطي آلومینیومي 2625 واحدي 875 )کامل شده(

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *