لیست قیمت

قیمت محصولات روشنایی رسام دی ماه 1400

قیمت محصولات روشنایی رسام خرداد 1401
قیمت محصولات روشنایی رسام خرداد 1401

قیمت محصولات روشنایی رسام دی ماه 1400 :در این مطلب به معرفی و لیست قیمتی که 20 دی ماه 1400 از شرکت رسام منتشر شده است.

شرکت رسام علاوه برتولید چراغهای ال ای دی با تنوع و کیفیت بالا قابل رقابت با نمونه های خارجی و دارای استانداردهای تعریف شده

قادر به ساخت چراغهای سفارشی بنا به درخواست مشتریان گرامی می باشد.

شرکت رسام تولید کننده چراغهای دفنی ، دیواری دکوراتیو ، قاب هالوژن ، پارکتی ، والواشر ، نمای ساختمان، درختی، و پروژکتور می باشد.

کلیه محصولات دارای 2 سال گارانتی می باشد.

 

سایت گروه روشنایی رسام : https://rasamlighting.com

لیست قیمت محصولات روشنایی رسام دی ماه 1400

تعداد در کارتن

تصویر

تعداد 

در کارتن

قیمت فروش )تومان(

رنگ بدنه

                        نام محصول

ردیف

 

دکوراتیو مربع یکطرفه 

 

 

دکوراتیو مربع یکطرفه 

 

 

 

 50

 

 .49000

 

سفید

دکوراتیو مربع یکطرفه

)   لنز محدب(

 RL 201-1 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

دکوراتیو مربع یکطرفه 

 50

 .49000

 

مشکی

دکوراتیو مربع یکطرفه 

 

 

 50

 

 .49000

 

 

کروم

                                                                             

 

دکوراتیو مربع دوطرفه مشکلی

 

دکوراتیو مربع دوطرفه

 50

 

 .501000

 

سفید

 

دکوراتیو مربع دوطرفه

)   لنز محدب(

 RL 201-2 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

دکوراتیو مربع دوطرفه مشکلی

 50

 

 .501000

 

مشکی

دکوراتیو مربع دوطرفه مشکلی

 

 

 50

 

 .501000

 

کروم

 

 

دکوراتیو لوله ای یکطرفه کروم

دکوراتیو لوله ای یکطرفه سفید

 50

 

 92.200

 

سفید

دکوراتیو لوله ای

یکطرفه

)   لنز تخت(

 RL 202-1 کد

 3

دکوراتیو لوله ای یکطرفه مشکی

 50

 

 

 92.200

 

 

مشکی

دکوراتیو لوله ای یکطرفه کروم

 50

 

 92.200

 

کروم

              

 

 

 

نمونه نور دکوراتیو لولهای دوطرفه

دکوراتیو لولهای دوطرفه سفید

 50

 

 

 105.000

 

 

 

سفید

 

 

دکوراتیو لولهای دوطرفه

)   لنز تخت(

 RL 202-2 کد

 

 4

دکوراتیو لولهای دوطرفه مشکی

 50

 

 105.000

 

مشکی

دکوراتیو لولهای دوطرفه کروم

 50

 105.000

 

کروم

             

 

 

 

 

 

 

 

 

دکوراتیو لوله ای یکطرفه

دکوراتیو لولهای  یکطرفه سفید

 50

 

 

 99.800

 

 

سفید

دکوراتیو لولهای

یکطرفه

)   لنز محدب(

 RL 202-1 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5

دکوراتیو لولهای یکطرفه مشکی

 50

 

 99.800

 

مشکی

دکوراتیو لوله ای یکطرفه کروم

 50

 

 99.800

 

کروم

                                                                 

 

 

 

 

نمونه نور دکوراتیو لوله ای دوطرفه

دکوراتیو لوله ای دوطرفه سفید

 50

 112.500

سفید

 

دکوراتیو لولهای دوطرفه

)   لنز محدب(

 RL 202-2 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6

دکوراتیو لوله ای دوطرفه مشکی

 50

 112.500

مشکی

دکوراتیو لوله ای دوطرفه کروم

 50

 112.500

کروم

                                                                             

 

دکوراتیو مربع 90 درجه دو طرفه سفید

 50

 112.000

سفید

 

دکوراتیو

مربع 90 درجه دو طرفه

) لنز تخت(

 RL 203-2 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7

دکوراتیو مربع 90 درجه دو طرفه مشکی

 50

 

 112.000

 

مشکی

دکوراتیو مربع 90 درجه دو طرفه کروم

 50

 

 112.000

 

کروم

                                                                             

نمونه نور دکوراتیو مربع 90 درجه چهار طرفه

 

 

 

 

دکوراتیو مربع 90 درجه چهار طرفه سفید

 50

 

 148.000

 

سفید

دکوراتیو

مربع 90 درجه چهار طرفه

) لنز  تخت(

 RL 203-4 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8

دکوراتیو مربع 90 درجه چهار طرفه مشکی

 50

 

 148.000

 

مشکی

دکوراتیو مربع 90 درجه چهار طرفه کروم

 50

 

 148.000

 

کروم

 

 

دکوراتیو مربع 90 درجه دو طرفه لنز محدب کروم

 

 

دکوراتیو مربع 90 درجه دو طرفه لنز محدب سفید

 50

 

 122.200

 

سفید

دکوراتیو

مربع 90 درجه دو طرفه

) لنز محدب(

 RL 203-2 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9

دکوراتیو مربع 90 درجه دو طرفه لنز محدب مشکی

 50

 122.200

مشکی

دکوراتیو مربع 90 درجه دو طرفه لنز محدب کروم

 50

 

 122.200

 

کروم

                                                                             

 

دکوراتیو مربع 90 درجه       چهار طرفه لنز محدب کروم

 

 

دکوراتیو مربع 90 درجه       چهار طرفه لنز محدب سفید

 50

 

 162.500

 

سفید

دکوراتیو

مربع 90 درجه       چهار طرفه

) لنز محدب(

 RL 203-4 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

دکوراتیو مربع 90 درجه       چهار طرفه لنز محدب مشکی

 50

 162.500

مشکی

دکوراتیو مربع 90 درجه       چهار طرفه لنز محدب کروم

 50

 

 162.500

 

کروم

 

دکوراتیو گرد چهارطرفه لوله کوتاه لنز تخت کرومدکوراتیو گرد چهارطرفه لوله کوتاه لنز تخت سفید

 50

 

 125.000

 

سفید

دکوراتیو گرد

چهارطرفه   لوله کوتاه

) لنز تخت(

 RL 204- کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

دکوراتیو گرد چهارطرفه لوله کوتاه لنز تخت مشکی

 50

 

 125.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد چهارطرفه لوله کوتاه لنز تخت کروم

 50

 

 125.000

 

کروم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه نور دکوراتیو گرد چهارطرفه لوله کوتاه لنز محدب

 

 

دکوراتیو گرد چهارطرفه لوله کوتاه لنز محدب سفید

 50

 

 148.800

 

سفید

دکوراتیو

گرد

               چهارطرفه

لوله کوتاه

) لنز محدب(

 RL 204-4 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

دکوراتیو گرد چهارطرفه لوله کوتاه لنز محدب مشکی

 50

 

 148.800

 

مشکی

دکوراتیو گرد چهارطرفه لوله کوتاه لنز محدب کروم

 50

 

 148.800

 

کروم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه نور دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز تخت

دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز تخت سفید

 50

 

 90.000

 

سفید

دکوراتیو گرد

یک طرفه لوله بلند

) لنز تخت(

              RL 204-1           کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز تخت مشکی

 50

 

 90.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز تخت کروم

 50

 

 90.000

 

کروم

                                                 

   

 

 

 

 

دکوراتیو گرد دوطرفه لوله بلند لنز تخت سفید

 50

 

 108.000

 

سفید

دکوراتیو گرد

دوطرفه

                 لوله بلند

) لنز تخت(

 RL 204-2 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

14

دکوراتیو گرد دوطرفه لوله بلند لنز تخت مشکی

 50

 108.000

مشکی

 

 دکوراتیو گرد دوطرفه لوله بلند لنز تخت کروم

 50

 

 108.000

 

کروم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکوراتیو گرد سه طرف لوله بلند لنز تخت سفید

 50

 

 128.000

 

سفید

دکوراتیو گرد

سه طرفه لوله بلند

) لنز تخت(

              RL 204-3          کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

دکوراتیو گرد سه طرف لوله بلند لنز تخت مشکی

 50

 

 128.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد سه طرف لوله بلند لنز تخت کروم

 50

 

 128.000

 

کروم

 

 

 

 

دکوراتیو گرد چهار طرفه لوله بلند لنز تخت سفید

 50

 

 155.000

 

سفید

دکوراتیو گرد چهارطرفه لوله بلند

) لنز تخت(

 RL 204-4 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

دکوراتیو گرد چهار طرفه لوله بلند لنز تخت مشکی

 50

 

 155.000

 

مشکی

 دکوراتیو گرد چهار طرفه لوله بلند لنز تخت کروم

 50

 

 155.000

 

کروم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نور نمونه دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز محدب

دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز محدب سفید

 50

 102.000

سفید

دکوراتیو

گرد

                یک طرفه

لوله بلند

) لنز محدب(

 RL 204-1 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز محدب مشکی

 50

 

 102.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد یک طرفه لوله بلند لنز محدب کروم

 50

 

 102.000

 

کروم

                                                 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

دکوراتیو لوله بلند دوطرفه سفید

 50

 

 114.000

 

سفید

دکوراتیو گرد دوطرفه

لوله بلند

) لنز محدب(

 

 

 

 

 

 

 

 دکوراتیو لوله بلند دوطرفه مشکی

 50

 

 114.000

 

مشکی

 RL 204-2 کد

 

 

 

 

18

دکوراتیو لوله بلند دوطرفه کروم

 50

 

 114.000

 

کروم

 

 

 

 

 

 

 

 

دکوراتیو گرد سه طرفه لوله بلند لنز محدب سفید

 50

 

 132.000

 

سفید

دکوراتیو

گرد

                سه طرفه

لوله بلند

) لنز محدب(

 RL 204-3 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

دکوراتیو گرد سه طرفه لوله بلند لنز محدب مشکی

 50

 

 132.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد سه طرفه لوله بلند لنز محدب کروم

 50

 

 132.000

 

کروم

                                                             

 

              

                           

              

 

              

 

 

 

 

دکوراتیو گرد چهار طرفه لنز محدب سفید

 50

 

 .571000

 

سفید

دکوراتیو گرد چهارطرفه لوله بلند

) لنز محدب(

 

 

 

 

 

 

 

نمونه نور دکوراتیو گرد چهار طرفه لنز محدبدکوراتیو گرد چهار طرفه لنز محدب مشکی

 50

 

 175.000

 

مشکی

 RL 204-4 کد

 

 

 

 

20

دکوراتیو گرد چهار طرفه لنز محدب کروم

 50

 

 175.000

 

 

کروم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکوراتیو گرد چهار طرفه لنز تخت سفید

 50

 

 144.000

 

سفید

 

 

 

               دکوراتیو گرد چهارطرفه

) لنز تخت(

 RL 205-4 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

دکوراتیو گرد چهار طرفه لنز تخت مشکی

 50

 

 144.000

 

مشکی

دکوراتیو گرد چهار طرفه لنز تخت کروم

 50

 

 144.000

 

 

کروم

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

دکوراتیو گرد چهارطرفه لنز محدب سفید

 50

 164.000

 

سفید

دکوراتیو گرد چهارطرفه

) لنز محدب(

 RL 205-4 کد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکوراتیو گرد چهارطرفه لنز محدب مشکی

 50

 

 164.000

 

مشکی

 

 

 

 

 

 

22

دکوراتیو گرد چهارطرفه لنز محدب کروم

 50

 

 164.000

 

 

کروم

 

                                                                             

 

 

 

 

چراغ دفنی 1 وات

 50

 125.000

استیل

دفنی گرد

                   1 وات

 RL 101-CR کد

 

 

23

 50

 144.000

استیل

دفنی گرد

                  3 وات

 RL 101-CR

 

 

24

 

چراغ دفنی چهار گوش یک وات

 50

 138.000

استیل

دفنی چهارگوش

                   1 وات

 RL 101-SQ

 

 

25

 50

 157.000

استیل

دفنی چهارگوش

                  3 وات

 RL 101-SQ

 

 

26

 

چراغ دفنی فرودگاهی یک جهته یک وات

 50

 139.000

استیل

دفنی فرودگاهی یک جهته

                   1 وات

 RL 101-DR1

 

27

 

چراغ دفنی فرودگاهی دوجهته 1 وات

 50

 139.000

استیل

دفنی فرودگاهی   دوجهته

 وات 1  RL 101-DR2

 

 

 

28

 

 

چراغ دفنی فرودگاهی چهار جهته یک وات

 

 

 50

 

 

 139.000

استیل

دفنی فرودگاهی   چهارجهته

 وات 1  RL 101-DR4

 

 

 

29

 

دفنی گرد 3 وات

 40

سفید و آفتابی 240.000

استیل

دفنی گرد

                1*3 وات

 RL 103-CR کد

 

 

 

30

رنگی 250.000

 

چراغ دفنی گرد 5 وات

 40

سفید و آفتابی 320.000

استیل

دفنی گرد

                1*5 وات

 RL 105-CR کد

 

 

 

31

رنگی 335.000

 

 

 

 

 

 

 

دفنی فرودگاهی یک جهته 1032

دفنی فرودگاهی یک جهته 1032

 

 

 40

 240.000

مشکی

دفنی فرودگاهی 1*3 وات          یک جهته

 RL 103-DR1 کد

 

 

 

32

طوسی

دفنی فرودگاهی دو جهته 1032

دفنی فرودگاهی دو جهته 1032

 40

 240.000

 مشکی

دفنی فرودگاهی 1*3 وات          دو جهته

 RL 103-DR2 کد

 

 

 

 

33

طوسی

دفنی چهار جهتهدفنی چهار جهته

 40

 240.000

مشکی

دفنی فرودگاهی 1*3 وات   چهارجهته

 RL 103-DR4 کد

 

 

 

34

 

 

طوسی

 

دفنی چهار جهته 1051

دفنی چهار جهته 1051

 40

 320.000

مشکی

دفنی فرودگاهی 1*5 وات   چهارجهته

 RL 105-DR1 کد

 

 

 

 

35

دفنی چهار جهته 1052 1

دفنی چهار جهته 1052

 40

 320.0000

طوسی

دفنی فرودگاهی 1*5 وات   چهارجهته

 RL 105-DR2 کد

 

 

 

 

36

دفنی فرودگاهی 5 وات چهار جهت

دفنی فرودگاهی 5 وات چهار جهت

 40

 320.0000

مشکی

دفنی فرودگاهی 1*5 وات   چهارجهته

 RL 105-DR4 کد

 

 

 

 

37

طوسی

 

نمایی 3 وات

 50

 98.000

مشکی

 

نمایی 3 وات  کد 431RL  

 

 

 

38

سفید

 

نمایی جت لایت 413

 50

 125.000

مشکی

           نمایی جت لایت

 RL 413 کد

 

 

 

39

سفید

 

چمنی 3 وات

 40

 220.000

طوسی

          چمنی 1*3 وات  

 RL 631 کد

 

 

 

40

 

 

چمنی 5 وات

 40

 278.000

طوسی

           چمنی 1*5 وات

  RL 651کد

 

 

 

41

 

قاب هالوژن دایکاست  رویه کوچک بزرگ سفید

 200

 13.200

سفید

 

قاب هالوژن دایکاست                 رویه کوچک

 RL 301 کد

 

 

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

قاب هالوژن دایکاست  رویه کوچک بزرگ

 200

 13.200

مشکی

 

قاب هالوژن دایکاست  رویه بزرگ سفید

 100

 14.600

سفید

 

قاب هالوژن دایکاست  رویه بزرگ

 RL 302 کد

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

قاب هالوژن دایکاست  رویه بزرگ مشکی

 100

 14.600

مشکی

 

پارکتی 5.3 سانتی

 100

 51.000

کروم

پارکتی 5/3 سانتی

                RL 501            کد

 

 

 

44

 

پارکتی 5.2 سانتی

 100

 46.000

کروم

پارکتی 5/2 سانتی

                RL 502             کد

 

 

 

45

 

پارکتی 2 سانتی

 100

 58.000

کروم

پارکتی 2 سانتی

                RL 503             کد

 

 

 

46

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *