لیست قیمت, مقاله, نورپردازی و روشنایی

انواع و قیمت محصولات شاهچراغ

لیست قیمت خرداد 1401 محصولات روشنایی شاهچراغ
پنل روشنایی شبکه شاهچراغ پارسیان
چراغ های دیواری شاهچراغ پارسیان
محصولات ویژه شاهچراغ پارسیان
بالاست و درایوهای ال ای دی های شاهچراغ پارسیان

انواع و قیمت محصولات شاهچراغ : در این مطلب به معرفی محصولات روشنایی شاهچراغ موجود در ادیسون کالا و همچنین  قیمت آنها پرداخته ایم .

معرفی شرکت روشنایی شاه چراغ :

شرکت صنایع روشنایی شاه چراغ پارسیان یکی از شرکت های مهم و منحصر به فرد در صنایع روشنایی می باشدکه محصولات خود را بر اساس استانداردهای روز جهان تهیه و به بازار عرضه میکند.

ظرافت، مقاومت و استحکام و زیبایی خیره کننده ی این محصولات و هماهنگی فوق العاده آن با دکوراسیون دفاتر کار یا منازل ؛ کمک شایانی به شما و طراحان نور و معماران می کند.

شاه چراغ پارسیان با ایجاد تنوع و بالا بردن کیفیت محصولات خود در تلاش است تا نیاز شما به هر نوع روشنایی را رفع نماید.

آدرس وب سایت صنایع روشنایی پارسیان : https://shahcheragh.co

پنل 18وات روژان سنسوردار شاهچراغ

پنل روشنایی بک لایت روژان 18 وات سنسوردار شاهچراغ پارسیان
پنل روکار سنسوردار 18 وات شاهچراغ مدل روژان

پنل 24 وات روژان سنسوردار شاهچراغ

پنل روشنایی بک لایت روژان 24 وات سنسوردار شاهچراغ پارسیان
پنل روشنایی بک لایت روژان 24 وات سنسوردار شاهچراغ پارسیان
پنل روشنایی بک لایت روژان 24 وات سنسوردار شاهچراغ پارسیان مشخصات

پنل 24 وات افرا سنسوردار شاهچراغ

پنل بک لایت افرا 24 وات سنسوردار شاهچراغ
پنل بک لایت افرا 24 وات سنسوردار شاهچراغ مشخصات

پنل 7 وات روژان شاهچراغ

پنل بک لایت روکار روژان 7 وات شاهچراغ پارسیان
پنل بک لایت روکار روژان 7 وات شاهچراغ
پنل بک لایت روکار روژان 7 وات شاهچراغ مشخصات

پنل 18 وات روژان شاهچراغ

پنل بک لایت روکار روژان 18 وات شاهچراغ
پنل بک لایت روکار روژان 18 وات شاهچراغ

پنل 24 وات روژان شاهچراغ

پنل بک لایت روکار روژان 24 وات شاهچراغ
پنل بک لایت روکار روژان 24 وات شاهچراغ

پنل روکار صدرا 16 وات شاهچراغ

پنل روکار صدرا 16 وات شاهچراغ
پنل روکار صدرا 16 وات شاهچراغ مشخصات

پنل روکار صدرا 25 وات شاهچراغ

پنل روکار صدرا 25 وات شاهچراغ
پنل روکار صدرا 25 وات شاهچراغ

پنل روکار صدرا 45 وات شاهچراغ

پنل بک لایت روکار صدرا 45 وات شاهچراغ

پنل روکار صدرا 85 وات شاهچراغ

پنل بک لایت روکار صدرا 85 وات شاهچراغ
پنل بک لایت روکار صدرا 85 وات شاهچراغ

پنل بک لایت توکار افرا 24 وات

پنل بک لایت توکار افرا 24 وات
پنل بک لایت توکار افرا 24 وات

پنل بک لایت توکار رونیکا 9 وات شاهچراغ

پنل بک لایت توکار رونیکا 9 وات شاهچراغ
پنل بک لایت توکار رونیکا 9 وات شاهچراغ

پنل بک لایت رونیکا 7 وات شاهچراغ

پنل بک لایت توکار رونیکا 7 وات شاهچراغ
پنل بک لایت توکار رونیکا 7 وات شاهچراغ

پنل بک لایت رونیکا 12 وات شاهچراغ

پنل بک لایت توکار رونیکا 12 وات شاهچراغ

پنل بک لایت رونیکا 18 وات شاهچراغ

پنل بک لایت توکار رونیکا 18 وات شاهچراغ

پنل بک لایت رونیکا 24 وات شاهچراغ

پنل بک لایت رونیکا 24 وات شاهچراغ
پنل بک لایت توکار رونیکا 24 وات شاهچراغ

پنل بک لایت روناک 7 وات شاهچراغ

پنل بک لایت توکار روناک 7 وات شاهچراغ
پنل بک لایت توکار روناک 7 وات شاهچراغ

پنل بک لایت روناک 9 وات شاهچراغ

پنل بک لایت روناک 9 وات شاهچراغ
پنل بک لایت روناک 9 وات شاهچراغ

پنل بک لایت روناک 12 وات شاهچراغ

پنل بک لایت روناک 12 وات شاهچراغ
پنل بک لایت روناک 12 وات شاهچراغ

پنل بک لایت روناک 18 وات شاهچراغ

پنل بک لایت روناک 18 وات شاهچراغ
پنل بک لایت روناک 18 وات شاهچراغ1

پنل بک لایت روناک 24 وات شاهچراغ

پنل بک لایت روناک 24 وات شاهچراغ
پنل بک لایت روناک 24 وات شاهچراغ

براکت ال ای دی 40 وات مدل btl شاهچراغ

براکت ال ای دی 40 وات مدل btl شاهچراغ
براکت ال ای دی 40 وات مدل btl

براکت ال ای دی 15 وات مدل ZTL PLUS شاهچراغ

براکت ال ای دی 15 وات مدل ztl plus شاهچراغ
براکت ال ای دی 15 وات مدل ztl plus شاهچراغ
براکت ال ای دی 15 وات مدل ztl plus شاهچراغ

براکت ال ای دی 30 وات مدل ZTL PLUS شاهچراغ

براکت ال ای دی 30 وات مدل ztl plus شاهچراغ
براکت ال ای دی 30 وات مدل ztl plus شاهچراغ
براکت ال ای دی 30 وات مدل ztl plus شاهچراغ

براکت ال ای دی 45 وات مدل ZTL PLUS شاهچراغ

براکت ال ای دی 45 وات مدل ztl plus شاهچراغ
براکت ال ای دی 45 وات مدل ztl plus شاهچراغ
براکت ال ای دی 45 وات مدل ztl plus شاهچراغ

براکت ال ای دی 70 وات مدل ZTL PLUS شاهچراغ

براکت ال ای دی 70 وات مدل ztl plusشاهچراغ
براکت ال ای دی 70 وات مدل ztl plusشاهچراغ
براکت ال ای دی 70 وات مدل ztl plusشاهچراغ4

براکت ال ای دی 90 وات مدل ZTL PLUS شاهچراغ

براکت ال ای دی 90 وات مدل ztl plusشاهچراغ
براکت ال ای دی 90 وات مدل ztl plusشاهچراغ
براکت ال ای دی 90 وات مدل ztl plusشاهچراغ

براکت ال ای دی 90 وات مدل ZTL شاهچراغ

براکت ال ای دی 90 وات مدل ztl شاهچراغ
براکت ال ای دی 90 وات مدل ztl شاهچراغ

براکت ال ای دی 70 وات مدل ZTL شاهچراغ

براکت ال ای دی 70 وات مدل ztl شاهچراغ
براکت ال ای دی 70 وات مدل ztl شاهچراغ

براکت ال ای دی 45 وات مدل ZTL شاهچراغ

براکت ال ای دی 45 وات مدل ZTL شاهچراغ

براکت ال ای دی 30 وات مدل ZTL شاهچراغ

براکت ال ای دی 30 وات مدل ztl شاهچراغ
براکت ال ای دی 30 وات مدل ztl شاهچراغ

براکت ال ای دی 20 وات مدل ZTL شاهچراغ

براکت ال ای دی 20 وات مدل ZTL شاهچراغ
براکت ال ای دی 20 وات مدل ZTL شاهچراغ

براکت ال ای دی 12 وات مدل ZTL شاهچراغ

براکت ال ای دی 12 وات مدل ZTL شاهچراغ
براکت ال ای دی 12 وات مدل ZTL شاهچراغ

براکت ال ای دی 90 وات مدل FTL شاهچراغ

براکت ال ای دی 90 وات مدل FTL شاهچراغ
براکت ال ای دی 90 وات مدل FTL شاهچراغ

براکت ال ای دی 70 وات مدل FTL شاهچراغ

براکت ال ای دی 70 وات مدل FTL شاهچراغ
براکت ال ای دی 70 وات مدل FTL شاهچراغ

براکت ال ای دی 45 وات مدل FTL شاهچراغ

مهتابی ال ای دی 45 وات FTL شاهچراغ
مهتابی ال ای دی 45 وات FTL شاهچراغ

براکت ال ای دی 30 وات مدل FTL شاهچراغ

مهتابی ال ای دی 30 وات FTL شاهچراغ
مهتابی ال ای دی 30 وات FTL شاهچراغ

براکت ال ای دی 20 وات مدل FTL شاهچراغ

مهتابی ال ای دی 20 وات FTL شاهچراغ
مهتابی ال ای دی 20 وات FTL شاهچراغ

براکت ال ای دی 12 وات مدل FTL شاهچراغ

مهتابی ال ای دی 12 وات FTL شاهچراغ
مهتابی ال ای دی 12 وات FTL شاهچراغ

براکت ال ای دی 85 وات مدل HTL شاهچراغ

براکت ال ای دی 85 وات مدل HTL شاهچراغ
براکت ال ای دی 85 وات مدل HTL شاهچراغ

براکت ال ای دی 55 وات مدل HTL شاهچراغ

براکت ال ای دی 55 وات مدل HTL شاهچراغ
براکت ال ای دی 55 وات مدل HTL شاهچراغ

براکت ال ای دی 42 وات مدل HTL شاهچراغ

براکت ال ای دی 42 وات مدل HTL شاهچراغ

براکت ال ای دی 28 وات مدل HTL شاهچراغ

براکت ال ای دی 28 وات مدل HTL شاهچراغ
براکت ال ای دی 28 وات مدل HTL شاهچراغ

براکت ال ای دی 14 وات مدل HTL شاهچراغ

مهتابی ال ای دی 14 وات HTL شاهچراغ

لامپ fpl ال ای دی 16 وات EXT شاهچراغ

لامپ fpl ال ای دی 16 وات EXT شاهچراغ
لامپ fpl ال ای دی 16 وات EXT شاهچراغ

لامپ fpl ال ای دی 16 وات DOB شاهچراغ

لامپ fpl ال ای دی 16 وات DOB شاهچراغ
لامپ fpl ال ای دی 16 وات DOB شاهچراغ

پنل اس ام دی شبکه 3*32 وات روکار شاهچراغ

پنل اس ام دی شبکه 96 وات روکار شاهچراغ
پنل اس ام دی شبکه 3*32 وات روکار شاهچراغ
پنل شبکه ال ای دی 96 وات (32*3) روکار شاهچراغ

پروژکتور ip65 آبان 50 وات شاهچراغ

پروژکتور ip65 آبان 50 وات شاهچراغ
پروژکتور ip65 آبان 50 وات شاهچراغ
پروژکتور ip65 آبان 50 وات شاهچراغ 2

پنل ال ای دی ip65 باران 12 وات شاهچراغ

پنل ال ای دی ip65 باران 12 وات شاهچراغ
پنل ال ای دی ip65 باران 12 وات شاهچراغ

در بالا به اکثر محصولات روشنایی که توسط شرکت شاهچراغ پارسیان تولید میشود اشاره شد .

در تصویر زیر جدول محصولات و آخرین لیست قیمت مصرف کننده به صورت مختصر اشاره شده است.

آخرین بروزرسانی: فروردین 1403

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *